Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Belgelendirme > Sistem Belgelendirme

AS 9100 Uzay ve Havacılık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi

AS 9100 Uzay ve Havacılık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi Nedir?


Plastik malzemeler hem teknik yönünün güçlü olması hem de ağırlık avantajlarına sahip olması yüzünden havacılık sektöründe önemli bir rol oynamakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Polimerler, laminatlar ve alev geciktirici malzemeler dahil olmak üzere çok çeşitli formlarda kullanılan plastik malzemeler, tasarım çalışmalarında havacılık sektörünün bugün ulaştığı yenilikçi durumuna önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

Dolayısıyla, uzay ve havacılık sektörü için özel bir kalite standardı olan AS 9100 Uzay ve Havacılık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi standardı, bu değerli ve hızla genişleyen sektör için, tedarik zinciri boyunca emniyet, güvenilirlik ve güven sağlanması bakımından son derece önemlidir.

AS 9100 standartlar dizisi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı ile uyumludur ve güvenlik, güvenilirlik ve yasal uyumluluk konularına daha fazla odaklanmaktadır.

AS 9100 standartları, Uluslararası Kalite Grubu Havacılık ve Uzay Sanayisi tarafından, Amerikalı ve Avrupalı havacılık mühendislerinin çabaları ile geliştirilmiştir. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) de bu çalışmalara katılmıştır. Günümüzde dünyadaki bütün havacılık ve uzay araçları, ekipmanları ve malzemeleri üreten ana ve tedarikçi firmalar, rekabet edebilmek ve kalitelerini kanıtlamak için AS 9100 serisi standartlara uymak zorundadırlar.
 

Ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından bu standartlar şu başlıklarla yayınlanmıştır:

 • TS EN 9104-001 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Bölüm 001: Hava, uzay ve savunma kalite yönetim sistem belgelendirme programları için özellikler
 • TS EN 9104-002 Uzay ve Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Bölüm 002: Havacılık kalite yönetim sistemi belgelendirme / onaylama programlarını gözetim kuralları
 • TS EN 9104-003 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Bölüm 003: Havacılık kalite yönetim sistemi için kurallar - Denetçi eğitimi ve kalifikasyonu

AS 9100 standartları aslında, ABD Savunma Bakanlığı standartları olan MIL-Q-9858A ve MIL-I-45208A standardı dahil olmak üzere havacılık sektörüne uygulanan önceki standartların yetersiz kalması sonucunda ortaya çıkmıştır. 1990’lı yılların başında, Boeing, McDonnell Douglas ve diğer büyük havacılık firmaları, ISO 9001 standardının eksikliklerini gidermek için bu havacılık uygulamasını tasarlamışlardır. Havayolu sektörü için kalite standardı olan AS 9000 ilk olarak 1997 yılında piyasaya sürülmüştür.

 

AS 9100 Uzay ve Havacılık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi Belgesi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?


Havacılık ve uzay çalışmalarında karşılaşılan hatalar veya ayrıntılara dikkat edilmemesi, ölümcül sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle havacılık sektörü için kalite ve güvenilirlik çok önemlidir.

Genel olarak kalite yönetim sistemleri, riskleri düşürmeye, faaliyetlerde tutarlık sağlamaya ve tüm tedarik zinciri için güvenilir bir çerçeve oluşturmaya destek olmaktadır.

Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de iletişim çok önemlidir ve AS 9100 standartlar dizisi, mühendislik gereksinimlerinin ortaya konulmasından gerekli ölçüm, test ve analizlerin yönetilmesine, hatta tedarikçi firmaların tesislerine erişim hakkına kadar birçok hususu göz önünde bulundurmaktadır.

Söz konusu standartlar, diğer ISO yönetim sistemlerinde olduğu gibi, planla, uygula, kontrol et ve önlem al döngüsünü izler.

AS 9100 Belgesi’ne sahip işletmeler başlıca şu faydaları elde etmektedir:

 • Ürünlerde üst düzey kalite elde edilmekte ve bu durum sürdürülmektedir
 • Müşteri talep ve beklentileri zamanında karşılanmakta ve müşteri memnuniyeti yaratılmaktadır
 • Süreçler sürekli takip edildiği ve sürekli iyileştirmeler yapıldığı için işletme verimliliği yükselmektedir
 • Ürün güvenliği ve güvenilirliği artmaktadır
 • İşletme karlılığı yükselmektedir
 • İşletmenin dış piyasalarda rekabet gücü artmaktadır
 • Zaman ve emek alan birçok denetim faaliyetleri elimine edilmekte ve dış denetimler için işletme standartlaşmış olmaktadır

AS 9100 Uzay ve Havacılık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi Neden Önemli?

AS 9100 standartlar dizisi, üretici ve tedarikçi firmaların faaliyetlerine çeşitli şekillerde yardımcı olmaktadır. Bu standart mevcut yönetim sistemleri ve sektördeki en iyi uygulamalar üzerine kurulmuştur. Bu yüzden doğal olarak uluslararası yasal gereklilikleri desteklemektedir. Diğer ISO standartlarında olduğu gibi, AS 9100 standartları da ara kontrol noktalarına sahip bir planlama yapısına sahiptir ve sürekli iyileştirme yapılmasını gerektirir.

AS 9100 Uzay ve Havacılık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi, işletmelerde tek başına kurulup uygulanabilir. Denetlenebilen bir standart olduğu için de üçüncü taraf belgelendirme kuruluşları tarafından işletmeler denetlenebilir ve uygun bulunması durumunda işletmelere AS 9100 Belgesi verilebilir. Bu belge akredite bir kuruluş tarafından düzenlenmişse uluslararası alanda geçerlidir ve kabul görmektedir.

Havacılık ve uzay araç ve ekipmanları üreten firmalarda eğer ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulu ise, bu firmalarda AS 9100 Uzay ve Havacılık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi kurmak ve uygulamak çok daha kolay hale gelir.

Havacılık sektöründe, ekipman ve malzemelerin güvenliğini ve güvenilirliğini gerektiren çok sayıda yasal düzenleme bulunmaktadır. Bu yüzden sektörde, etkin yönetim sistemleri uygulayan tedarikçi firmalara güven duyulmaktadır. Bu bakımdan AS 9100 standartları, havacılıktan savunma sanayine kadar tüm havacılık alanlarında beklenen kalite seviyelerini belirlemektedir. Bu sektörde tasarım ve üretim faaliyetlerinden bakım ve dağıtım faaliyetlerine kadar her konuda çalışan işletmeler için AS 9100 standartları gereklidir.

 

Sonuç


Uzay ve havacılık sektörü, süreç ve servis kalitesi dahil olmak üzere en iyi ürün çıktısını talep etmektedir. AS 9100 standardı bu kapsamda emniyet, uçuşa elverişlilik ve ürün uygunluğu ve güvenilirliği konularında güvence sağlamaktadır.

AS 9100 Uzay ve Havacılık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi, başlıca şu hedeflere ulaşmak için geliştirilmiştir:

 • Tedarikçi zincirindeki hata ve kusurları azaltmak
 • İşletme maliyetlerini düşürmek
 • Sürekli kaliteli üretim yapmak
 • Müşteri memnuniyetini yükseltmek, ve
 • İşletmenin kaliteli üretim için harcadığı emek, zaman ve paradan tasarruf etmek ve özellikle farklı müşteri gereksinimlerini, herkes için kabul edilebilir tek bir standart ile gerçekleştirmek
 • AS 9100 standartlarının temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
 • Ürün kalitesini iyileştirme
 • Anahtar ürün özellikleri için değişim kontrolü yönetim
 • Parça sorumluluğu, yabancı nesne tespiti, üretim dokümantasyonu, parça tanımlaması ve parça izlenebilirliği gibi havacılık sektöründe özgü üretim ve hizmetler sunma
 • Süreç ve araç değişim kontrol ve yönetimi
 • Satın alma ve kabul süreçlerinin kontrolünü kapsayan tedarik zinciri kalite kontrolü
 • Tasarım ve geliştirme kontrolü
 • Ürün konfigürasyonu kontrol yönetimi
 • Ürün kalitesi, güvenilirlik ve güvenlik kontrolü, ve
 • Sürekli iyileştirme

AS 9100 Uzay ve Havacılık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi, sivil ve askeri havacılık sektörü standart gerekliliklerini daha kapsamlı bir şekilde karşılamak için ilave hükümler içermektedir. Bu yüzden bütün tedarikçi firmaların, düzenleyici kurumların ve havacılık sektöründeki müşterilerin ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla havacılık ve uzay sektörü için küresel bir ölçüt oluşturmaktadır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine, birçok sistem belgelendirme hizmetleri arasında, AS 9100 Uzay ve Havacılık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme hizmetleri de vermektedir.

Kuruluşumuz, bu belgelendirme hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.

Belgelendirme Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru yapan kuruluşun, ilgili standartın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı hakkında inceleme yapılır.

Belgelendirme Süreci
Döküman Hazırlığı

Gerekli olan prosedürlerin ve denetimlerin hazır olup olmadığı konusunda inceleme yapılır ve kurumun değerlendirmeye hazırlık durumu kontrol edilir.

Belgelendirme Süreci
Belge Verilmesi

İlk iki aşama sonrasında mevcut ise yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirilerek, kurumunuza ait belge hazırlama işlemi başlar.