Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Belgelendirme > Sistem Belgelendirme

EN 15085 Demiryolu Araçları ve Bileşenleri Yönetim Sistemi

EN 15085 Demiryolu Araçları ve Bileşenleri Yönetim Sistemi Nedir?


Kaynaklı işlemler, sonuçları her zaman tamamlandıktan sonra test edilerek doğrulanamayan çok spesifik işlemler olarak kabul edilmektedir. Kaynağın kalitesi, bitmiş ürün test edilerek elde edilemez, ancak kaynak işlemi test edilerek sağlanabilir.

Bunun nedeni, hem kaynak parçaları, hem de montajları gerçekleştiren demiryolu araçları alanındaki üretici firmalar ve bakım firmaları için kalite gerekliliklerinin hiç durmadan artmasıdır. Esasen kaynaklı üretim çalışmaları ile ilgili gereklilikler, ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardında yer almaktadır.

Demiryolu araçları ve bileşenleri üreten firmaların belgelendirme çalışmaları ise EN 15085-2 standardına uygun şekilde yapılmaktadır. Bu standart, kaynaklı işlem yapan demiryolu araçları ve bileşenleri üreten firmalar için belgelendirme gerekliliklerini ve firmaların uygunluğunun doğrulanması için gerekli prosedürleri açıklamaktadır.

EN 15085 Demiryolu Araçları ve Bileşenleri Yönetim Sistemi Belgesi, CL1 - CL4 arası sertifikasyon seviyesindeki demiryolu araçları için parça üreten firmaların kalitesini göstermektedir.

EN 15085 standartlar serisi, kaynaklı demiryolu araçlarının, bileşenlerinin ve montajlarının tasarım, imalat, test ve uygunluk değerlendirmesinde uygulanmaktadır. Bu standartlar, kaynak makinesi ve kaynak operatörü için kalite sistemi, kaynak işlemi onayları ve ayrıca performans nitelikleri için gereksinimleri belirlemektedir.

Hizmet içi demiryolu taşıtlarının bakım ve onarımları ise, DIN 27201-6 Demiryolu taşıtlarının durumu - Temel prensipler ve üretim teknolojisi - Bölüm 6: Kaynak standardına uygun olarak yapılmaktadır. Bakım ve onarım çalışmaları yapan işletmelerin bu standarda göre belge alması gerekmektedir.

Demiryolu araçlarının ve bu araçlara ilişkin bileşenlerin ve hizmetlerin Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmesi için, bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin uluslararası geçerliliği olan EN 15085 Demiryolu Araçları ve Bileşenleri Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmaları gerekmektedir.

Bu standart beş bölümden oluşmaktadır:

 • EN 15085-1 Genel
 • EN 15085-2 Kalite şartnamesi ve kaynak üreticisinin sertifikası
 • EN 15085-3 Tasarım özellikleri
 • EN 15085-4 Üretim kuralları
 • EN 15085-5 Muayene, test ve dokümantasyon

EN 15085 Demiryolu Araçları ve Bileşenleri Yönetim Sistemi’nde belge seviyesi, işletmelerin üretim kapasitelerine ve performans sınıflarına bağlı olarak belirlenmektedir. İşletmeler dört sertifika seviyesi altında belgelendirilmektedir. Şöyle ki,

 • CL1 seviyesi: Yüksek kaliteli kaynaklı dikişlere sahip demiryolu araçları ve parçaları içindir. CL 2 ila CL 4 arasındaki tüm seviyeleri kapsamaktadır.
 • CL2 seviyesi: Ana bileşenler, biniş kapıları, çatı donanımları dışındaki parça üretimi için daha düşük bir kalite seviyesi belirlenmiştir.
 • CL3 seviyesi: Demiryolu araçlarının üretimi için basit ekipman parçalarının üretimini içerir.
 • CL4 seviyesi: Demiryolu araçları ve aksamları kaynaklı üretim yapmayan ancak tasarlama, satın alma, kurma veya kullanma işlemleri yapan işletmeler içindir.

EN 15085 Demiryolu Araçları ve Bileşenleri Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?


EN 15085 Demiryolu Araçları ve Bileşenleri Yönetim Sistemi’ni uygulayan işletmeler, denetim çalışmalarını daha tasarım aşamalarında başlatmış olmaktadır. Çünkü bu standardın ana özelliği, bitmiş işlerin denetiminden ziyade, üretim ve onarımının her aşamasını kontrol altına almış olmaktadır.

Örneğin işletme, tasarım çalışmaları sırasında üretimde kullanılacak malzemeleri seçerken, bu malzemelerin gerekli koşulları taşıdıklarından emin olmaktadır. Aynı şekilde kaynaklı imalat çalışmalarını yapacak elemanların eğitimine ve belgeli olmasına da önem vermektedir. Bu elemanların TS EN ISO 14731 standardına uygun şekilde belgelendirilmiş olması gerekmektedir.

Bu sebeple EN 15085 belgesine sahip işletmeler bundan büyük ölçüde faydalanmaktadır. Bir kere işletmeler müşterileri nezdinde güven kazanmış olmakta ve ticari değerlerini yükseltmektedir. Kaynaklı imalat konusundaki yeteneklerini, kaynak elemanlarının yeterlilik onaylarını, kaynak kalite yönetimlerini ve üretim kapasitelerini kanıtlamış olmaktadır.

İşletmeler EN 15085 belgesine sahip olmakla, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere uluslararası pazarlara ve potansiyel gelirlere ulaşmaya hazır olmaktadır. EN 15085 standardı ile demiryolu araçlarının ve bileşenlerinin üretim kalitesininin ve parça performansının doğruluğunu garanti etmiş olmaktadır. Müşterilerin ihtiyaçları, güvenilir, sağlıklı ve çevre koruma esaslarına uygun şekilde karşılanmış olmaktadır. Kısaca işletmeye rakipleri ile mücadelede EN 15085 Belgesi üstünlük sağlamaktadır.

EN 15085 Demiryolu Araçları ve Bileşenleri Yönetim Sistemi Neden Önemli?


Kaynaklı imalat çalışmalarında bir sistematik oluşturmak ve kaynak işlemlerinde kalite koşullarını belirlemek amacı ile oluşturulan ilk standartlar dizisi, 1994 yılında Avrupa Standardizasyon Komitesi tarafından yayınlanan EN 729 Kaynak için kalite şartları standartlar dizidir.

Bu standartlar metalik malzemelerin füzyon kaynağı seçme ve kullanma esasları, kapsamlı kalite gerekleri, standart kalite gereklilikleri ve temel kalite gereksinimlerini kapsamaktadır. Aynı yıllarda Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından da ISO 3834 standart dizisi yayınlanmıştır. Her iki standart dizisi içerik bakımından birbirlerine benzer özellikler taşımaktadır.

EN 15085 standartlar dizisi ise yine aynı yapıdadır, ancak demiryolu araçları ve parçalarının üretim, revizyon ve bakım koşullarını kapsamak amacı ile tasarlanmıştır. Bu standart, sadece demiryolu araç ve parçaları için kaynak çalışmalarını özel bir yöntem olarak tanımlanmıştır.

Ülkemizde de söz konusu standartlar dizisi Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıklarla yayınlanmıştır:

 • TS EN 15085-1:2007+A1:2013 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı - Bölüm 1: Genel
 • TS EN 15085-2 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynak işlemleri - Bölüm 2: Kaynak imalatçısının kalite özellikleri ve belgelendirme
 • TS EN 15085-3 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı - Bölüm 3: Tasarım özellikleri
 • TS EN 15085-4 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynak işlemi - Bölüm 4: İmalat kuralları
 • TS EN 15085-5 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynak işlemi - Bölüm 5: Muayene, deney ve dokümantasyon

Sonuç


Neticede EN 15085 Demiryolu Araçları ve Bileşenleri Yönetim Sistemi’nin uygulandığı alanlar şunlar olmaktadır: demiryolu araçları üreten firmalar, demiryolu araçları bakım firmaları, demiryolu sektöründe faaliyet gösteren diğer firmalar, demiryolu operatörleri, demiryolu araçları montaj firmaları, demiryolu araçları mühendislik firmaları ve demiryolu sektörü inşaat firmaları.

Bugün tarafsız ve bağımsız hizmet veren belgelendirme kuruluşları söz konusu sistem çerçevesinde işletmelere, EN 15085 gereklilikleri ile ilgili analizlerin yapılması, gerekli standartların, kriterlerin ve prosedürlerin hazırlanması ve işletmede uygulanması, belgelendirme için hazırlıkların yapılması, mühendislik ve inşaat faaliyetleri, uygun malzeme seçimi ve birleştirme işlemleri, kaynak elemanlarının kalifikasyonu, kaynaklı derzlerde izin verilen kusurların belirlenmesi ve test prosedürünün oluşturulması konullarında danışmanlık ve destek hizmetleri vermektedir. Ayrıca Kaynak Prosedürü Şartnamesi ve Kaynak Prosedürü Yeterlilik Kaydı konularını kapsayan kaynak işlemlerinin kalifikasyonu hizmetleri vermektedir.

İşletmelerin, EN 15085 standardına uygunluğu sağlamak amacı ile, görsel muayene, kırılma testi ve bükme testi, darbe testi, manyetik parçacık testi, penetrasyon testi, ultrasonik test, radyografik test ve çekme testi benzeri birçok malzeme testlerini yaptırması gerekmektedir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine, birçok sistem belgelendirme hizmetleri arasında, EN 15085 Demiryolu Araçları ve Bileşenleri Yönetim Sistemi belgelendirme hizmetleri de vermektedir.

Kuruluşumuz, bu belgelendirme hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.

Belgelendirme Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru yapan kuruluşun, ilgili standartın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı hakkında inceleme yapılır.

Belgelendirme Süreci
Döküman Hazırlığı

Gerekli olan prosedürlerin ve denetimlerin hazır olup olmadığı konusunda inceleme yapılır ve kurumun değerlendirmeye hazırlık durumu kontrol edilir.

Belgelendirme Süreci
Belge Verilmesi

İlk iki aşama sonrasında mevcut ise yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirilerek, kurumunuza ait belge hazırlama işlemi başlar.