Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Belgelendirme > Sistem Belgelendirme

ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi

ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi Nedir?


Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ve 2015 yılında yayınlanan ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı, çeviri sektöründe faaliyet gösteren firmalar için uluslararası alanda kabul görmüş bir yönetim sistemi standardıdır.

Bu standart, çeviri hizmetleri kapsamında verilen tüm hizmet süreçlerini kapsamaktadır. Esas olarak tercüme işlerini, bu hizmeti veren çalışanları, teknik kaynakları ve hizmet kalitesini tanımlamaktadır. Bu standardın amacı, müşterilerin talep ettiği tercüme hizmetlerinin, bütün dünyada kabul edilmiş bir sistem içinde ve en iyi uygulama olarak verilmesini sağlamaktır.

ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi, çeviri hizmetleri için standart bir yapı oluşturmakta ve çeviri alanında kullanılan terminolojiyi bütünleştirmektedir. Bu sistem, müşteriler ve tercüman arasındaki etkileşimi güçlendirmekte ve sözleşmeden doğan ihtiyaçlar açısından karşılıklı aynı dili konuşma imkanı yaratmaktadır.

ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi’ni kuran ve uygulayan firmalar, tamamen izlenebilir bir sistemle kaliteli bir hizmet sunmuş olmaktadır. Keza uluslararası alanda kabul görmüş bir yönetim sistemi gerektiren sözleşmeler için firma, müşteri tabanını genişletebilmektedir.

Müşterilerden gelen vakaların, kalifiye bir vaka yöneticisi tarafından ve güvenle yönetilmesi, koordine edilmesi ve incelenmesi, ISO 17100 standardının uygulanması ile mümkün olmaktadır. Bu standart, müşterilerden gelecek şikayetleri ve firmanın hata yapma ihtimallerini oldukça düşürmektedir.

Tercüme gereklilikleri yerine getirilirken, bütün dünyada tanınmış bir standarda uygun faaliyet gösterilmesi, potansiyel müşterilere güven vermekte ve firmanın müşteri portföyü giderek genişlemektedir.

ISO 17100 standardı gereğince tercüme büroları kadrolarında, uygun niteliklere sahip personel istihdam etmek zorundadır ve müşterilerine bunun güvencesini vermektedir. Firma çalışanları, tercüme işlerini, en yeni endüstri standartlarında ve profesyonel ve etkili bir şekilde yerine getirmeye yetkilidir.


ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?


Çeviri hizmetleri için standart bir yapı oluşturan ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı, müşteriler ve tercüman arasındaki etkileşimi kuvvetlendirmekte ve sözleşmeden doğan ihtiyaçların karşılanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu açıdan ISO 17100 standardı hem tercüme bürolarına, hem müşterilere, hem de çalışanlara birçok fayda sağlamaktadır.

Bu sistem sayesinde çeviri büroları, tamamen izlenebilir bir yapıya kavuşmakta ve kaliteli bir hizmet vermektedir. Bu şekilde bütün tercüme dosyaları tamamen yedeklenmekte, gerekli durumlarda geri alınabilmekte ve herhangi bir veri kaybının yaşanmasına izin verilmemektedir.

Bu sistem dünya genelinde tanınan bir sistem olduğu için müşterilere güven verilmekte ve firmanın müşteri portföyü genişlemektedir.

Müşterilerden gelecek işler, kalifiye bir vaka yöneticisi tarafından güven içinde yönetilmekte, koordine edilmekte, incelenmekte ve sonuçlandırılmadan önce kalifiye bir eleman tarafından kontrol edilmektedir. Bu şekilde olası hataların önüne geçilmekte ve müşteri şikayetleri elimine edilmektedir.

ISO 17100 sistemi müşteri güvenini arttıran bir sistemdir. Çeviri işlemlerinin, dünyada kabul gören bir standart uygulanarak yerine getirilmesi, müşterilere güvence vermektedir. En azından müşterilere, firmanın uygun niteliklere sahip bir çalışan kadrosunun bulunduğu güvencesi verilmektedir.

Bu sistem doğal olarak çalışanların gelişmesini ve en son teknik ve lehçelerle güncel kalmasını sağlamaktadır. Çalışanların, kaliteli ve tutarlı bir hizmet verilmesini sağlayan süreçleri ve prosedürleri tanımladıkları için, moral ve motivasyonları da yüksek olmaktadır.

Bir çeviri bürosunun ISO 17100 Belgesi almış olması, müşteriler açısından şunları ifade etmektedir:

Çevirmenler, editörler ve proje yöneticileri için belirlenen minimum gerekliliklerle firma, birinci sınıf kalite güvencesi vermektedir

Çeviri ve revizyon aşamalarının herbiri farklı çevirmenler tarafından denetlendiği için, çeviri çıktısına daha fazla güven duyulmaktadır

Projenin nasıl yönetileceğine dair standart süreçleri tanımlayan beklentiler üzerinde anlaşma sağlanmaktadır
Zorunlu veri koruma koşulunun bir sonucu olarak müşterilere gizlilik güvencesi verilmektedir
Belirlenen sıkı kurallar yüzünden hassas çeviriler yaplmaktadır
Tamamlanmış veya devam eden tercüme hizmetlerine yönelik bütün geçmiş bilgiler korunmakta ve istenildiği zaman geri alınabilmektedir

 

ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi Neden Önemli?


ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi tasarlanırken, daha önce yayınlanmış olan EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı esas alınmıştır. Ülkemizde bu standart Türk Standartları Enstitüsü tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 17100 Tercüme Hizmetleri - Çeviri hizmetleri için gereksinimler. Bu standardın henüz bir güncellemesi yapılmamıştır ve yürürlükte olan sürümü ISO 17100:2015 sürümüdür.

Çeviri bürolarının ISO 17100 standardı çerçevesinde belgelendirilmeleri, herşeyden önce müşterilerde güven oluşturması açısından önemlidir. Belgelendirme çalışmaları ile, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından, ürünlerin, hizmetlerin, yönetim sisteminin ve çalışanların, ISO 17100 standardı gereksinimlerini karşıladığı ve kalitenin sürekli izlendiği onaylanmış olmaktadır. Bu durum doğal olarak müşteriler arasında güven oluşturmakta ve firmayı rakiplerinin önüne çıkarmaktadır. Günümüzde açılan ihalelerde artık ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi mutlaka aranmaktadır.

ISO 17100 Belgesi, tercüme bürosu hizmetlerinin yüksek kalitesinin bir kanıtı olmaktadır. Bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından verilen geçerli bir belgeye sahip olmak, sunulan hizmetlerin kalitesini müşterilere ve iş ortaklarına karşı sağlam bir kanıttır.

Belge aynı zamanda, tercüme bürosunun yeni pazarlara ulaşmasına, yeni müşteriler kazanmanıza ve alternatif pazarlama kanallarını kullanmasına destek olacak güçtedir. Bugünün küresel iş dünyasında dünyanın her yerinden uluslararası talepler gelmektedir ve belgelendirme sayesinde firmalar karşılaştırılabilir ölçütlerden faydalanmaktadır.

 

Sonuç


ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı, çekirdek süreçler, kaynaklar ve uygulanabilir spesifikasyonları karşılayan kaliteli bir çeviri hizmetinin verilmesi için gerekli bütün hususları kapsamaktadır. Bu uluslararası standardın uygulanması ile, tercüme büroları, çeviri hizmetlerinin bu uluslararası standarda uygun olabilmesi için süreçlerinin ve kaynaklarının yeterliliğini kanıtlamış olmaktadır.

ISO 17100 standardı, çeviri hizmetlerinin kalitesini ve sunumunu doğrudan etkileyen süreçlerin tüm yönleri ile ilgili gereklilikleri belirlemektedir. Temel süreçlerin yönetimi, asgari nitelik gereklilikleri, kaynakların mevcudiyeti ve yönetimi ve kaliteli bir çeviri hizmetinin sunulmasına yönelik bütün süreçleri kapsamaktadır.

ISO 17100 standardının temelinde EN 15038 standardı yatmaktadır ve EN 15038 standardının gerekliliklerini ISO çerçevesine aktarmaktadır. Örneğin, tercümanlar, düzeltmenler, gözden geçirenler, prova okuyucular ve proje yöneticileri gibi insan kaynaklarını ve teknolojik kaynakları içeren kaynak türlerini tanımlamaktadır. Söz konusu standardın yanında, standardın görselleştirilmesi için örnekler veya grafikler ve standardın bazı yönlerini açıklamaya yardımcı olan altı ek yer almaktadır. Bunlarda Ek A, çeviri iş akışını görselleştirmekte, Ek D ise üretim öncesi görevleri listelemektedir.

ISO 17100 standardı her ölçekteki tercüme büroları tarafından uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Belgelendirme çalışmaları, tüm hükümlerin karşılanmasını gerektirmektedir. Ancak uygulama yöntemleri, firmanın büyüklüğüne ve faaliyetlerinin karmaşıklığına bağlı olarak, bazı durumlarda ise talep edilen çeviri hizmetinin büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlı olarak farklı olabilmektedir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine, birçok sistem belgelendirme hizmetleri arasında, ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi belgelendirme hizmetleri de vermektedir.

Kuruluşumuz, bu belgelendirme hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.

Belgelendirme Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru yapan kuruluşun, ilgili standartın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı hakkında inceleme yapılır.

Belgelendirme Süreci
Döküman Hazırlığı

Gerekli olan prosedürlerin ve denetimlerin hazır olup olmadığı konusunda inceleme yapılır ve kurumun değerlendirmeye hazırlık durumu kontrol edilir.

Belgelendirme Süreci
Belge Verilmesi

İlk iki aşama sonrasında mevcut ise yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirilerek, kurumunuza ait belge hazırlama işlemi başlar.