Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Belgelendirme > Sistem Belgelendirme

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?


Gıda sektöründe faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan tüm firmaların ana sorumluluğu, tedarik zincirinin her aşamasında hijyenik uygulamalar ve izlenebilirlik sağlamak ve gıda maddelerini üretiminden, kullanıcının sofrasına kadar olacak süreçte güvenli tutmaktır..

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, gıda sektöründe faaliyet göstermekte olan bütün işletmeler için belli kriterleri ve gıda güvenliği yönetim sistemi için temel gereksinimleri açıklamaktadır. Bu standart, gıda işletmelerinin gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etme yükümlülüklerini ve gıda maddelerinin tüketim için güvenilir olmasını sağlama kabiliyeti göstermeleri için yapmaları gereken işleri tanımlamaktadır.

ISO 22000 standardı, işletmelerin boyutlarına bakılmadan, sektörden bağımsız olarak gıda ve yem sektöründe faaliyet gösteren bütün işletmelere uygulanabilir. Bu standart, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nde olduğu gibi diğer yönetim sistemi standartları ile benzer yapılarda oluşturulmuştur. Bu yapısından dolayı işletmelerde bulunan diğer standartlara entegre edilebileceği gibi, tek başına da kullanılabilir.

Diğer bütün ISO standartları gibi ISO 22000 standardı da, mevcut şartları sağlayıp sağlamadığından emin olmak için düzenli aralıklarla gözden geçirilmekte ve geliştirilmektedir. Bugün yürürlükte olan sürümü ISO 22000:2018 sürümüdür. Bu sürüm, gıda güvenliği konusunda en yeni trendleri ve gıda güvenliği gereksinimlerini kapsamaktadır. Gıda sektörünün küresel anlamda karşı karşıya kaldığı tüm güçlüklere cevap verebilmektedir. Diğer yandan artan nüfus ile birlikte mevcut gıdalara güven duyulması ve gıda üretiminin güvenilir ve sürdürülebilir olması konusunda yardımcı olmaktadır.

ISO 22000:2018 sürümü, operasyonel seviyedeki risk ile yönetim sistemi stratejik seviyesindeki risk arasında ayırım yapan, yeni bir risk anlayışını getirmiştir.

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı işletmelerin, gıda güvenliği konusunda faaliyetlerini iyileştirmelerine yardımcı olan bir standarttır. Bu standart sayesinde işletmeler, güvenilir ve yasal gereklilikleri karşılayan, gıda maddeleri ile ilgili ürün ve hizmetleri tutarlı bir şekilde sağlama yeteneği kazanmış olmaktadır. Aynı zamanda organizasyon içinde gıda güvenliği süreçlerinde gelişmiş bir risk yönetimi uygulamış olmaktadır.

Bunun yanı sıra gıda işletmeleri ve tedarikçi firmalar, gıda maddelerinin, Birleşmiş Milletler’in hükümetler için yayınladığı ve gıda güvenliği kurallarını içeren Codex Alimentarius (gıda kodeksi) ile uygunluğunu kanıtlamış olmaktadır. Bu kodeks, gıda ticaretinde insanların sağlığını korumak için formüle edilmiş, birçok gıda güvenliği standartlarını kapsamaktadır. Tüketicilere sunulan gıda maddeleri güvenli ve kaliteli olmak zorundadır. Ayrıca gıda maddelerinin, hastalığa neden olacak organizmalar taşımaması önemlidir.

Codex Alimentarius (gıda kodeksi), ilk olarak 1960’lı yıllarda Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından birlikte tasarlanmıştır.

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Neden Önemli?


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, gıda sektöründe faaliyet gösteren herhangi bir işletmeye uygulanabilir bir yönetim sistemi standardıdır. ISO 22000 Belgesi, işletmeler açısından, müşterilerine, bir gıda güvenliği yönetim sistemine sahip olduklarını kanıtlaması açısından önemli olmaktadır. Bu belge, ISO 22000 standardına uygun üretilmiş gıda maddelerine, müşteri güveni sağlamış olmaktadır. Gıda sektöründe alıcılar insan sağlığı için güvenli olan gıdaları talep ederken, gıda işletmeleri de tedarikçi firmalardan elde edilen gıda maddelerinin güvenli olmasını istemektedir. Bu iki husus, günümüzde çok daha hassas bir konu durumuna gelmiştir.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen bu standardın temelinde Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımı bulunmaktadır. Standart bu arada HACCP ilkelerini de gıda güvenliğine uygulanacak şekilde uyarlamıştır (Hazard Analysis and Critical Control Points, Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları).

ISO 22000 standardı, gıda güvenliği süreçleri ve prosedürleri için gerekli koşulları açıklamaktadır ve işletmelerin ön koşul programları ve HACCP standardını uygulamasını gerektirir. Gıda güvenliği konusunda yürürlükte olan FSSC 22000 ve SQF (güvenilir kaliteli gıda) belgelendirme programlarının aksine, ISO 22000 standardının zorunlu programlar için özel gereksinimleri yoktur. Sadece işletmenin uygun programları tanımlaması ve uygulaması beklenmektedir. Bu şekilde ISO 22000 daha esnek yapıdadır ve her türden gıda işletmesi tarafından uygulanabilir ve belgelendirilebilir.

Sonuç

 • ISO 22000 standardı, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bir gıda güvenliği yönetim sistemi oluşturmalarını gerektirmektedir. Bu şekilde işletmeler aşağıda sayılan ve işletme genelinde tam olarak uygulanan, belgelenmiş bir sisteme sahip olacaklardır:
 • Temiz ve hijyenik bir çalışma ortamı sağlamak için etkili ön koşul programları
 • Gıda güvenliğini tehdit eden riskleri tanımlamak, bunları önlemek ve ortadan kaldırmak için geliştirilen bir tehlike analizi ve kritik kontrol planı
 • İşletmenin genelinde gıda güvenliğini yönetmek için üzere, yönetim ve iş planlamadan, günlük iletişim ve gıda güvenliğini etkileyen operasyonlara kadar bütün yönetim sistemi süreçleri

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, bu alandaki bütün özel gereksinimleri içermektedir. Örneğin,

 • İşletmenin üst yönetimi tarafından geliştirilen, genel bir gıda güvenliği politikasına sahip olmak
 • İşletmenin, belirlenmiş bu politikaya ulaşması için hedefler belirlemek
 • Bir yönetim sistemi planlamak, tasarlamak, uygulamak ve belgelemek
 • Sistemin performans kayıtlarını tutmak
 • İşletme içinde nitelikli çalışanlardan oluşan bir gıda güvenliği ekibi oluşturmak
 • İşletme dışında bulunan müşteriler, tedarikçi firmalar ve üçüncü taraf kişi ve kuruluşları ile etkili iletişim kurmak ve aynı zamanda etkili bir iç iletişim için prosedürler oluşturmak
 • Acil durum planları hazırlamak
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi performansını değerlendirmek amacı ile yönetimin yeniden gözden geçirme toplantılarını yapmak
 • Sistemin etkin çalışması için eğitimli ve kalifiye çalışan kadrosu, yeterli altyapı ve gıda güvenliğini sağlamak için uygun çalışma ortamı dahil olmak üzere gerekli bütün kaynakları sağlamak
 • HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) ilkelerine uymak
 • Gıda maddelerinin tanımlanması için, etkili bir izlenebilirlik sistemi kurmak
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetler için sistem kurmak ve uygun olmayan ürünün kontrolünü sağlamak
 • Zorunlu durumlarda tüketicilere sunulan gıda maddelerinin geri çekilmesine yönelik prosedürler oluşturmak
 • İzleme ve ölçüm amaçlı kullanılan cihazların peryiodik kontrollerini yaptırmak
 • İşletme büyesinde iç denetim programı oluşturmak ve uygulamak
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirmek ve güncellemek

Ön koşullu programlar, gıda işletmelerinin çalışma ortamlarında güvenilir gıda ürünleri üretmeleri için uygulanan programlar ve uygulamalardır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, çalışma ortamlarının kirlenme olasılığını kontrol etmek için ön koşullu programlar oluşturmalarını gerektirmektedir. İşletmenin faaliyet alanına bağlı olarak farklı ön koşullu program gereksinimleri bulunmaktadır. Şöyle ki;

 • TSE ISO/TS 22002-1   Gıda güvenliğinde ön koşul programları - Bölüm 1: Gıda imalatı
 • TSE ISO/TS 22002-2 ... Bölüm 2: Yiyecek içecek servisi
 • TSE ISO/TS 22002-3 ... Bölüm 3: Çiftçilik
 • TSE ISO/TS 22002-4 ... Bölüm 4: Gıda ambalajı imalatı

Kuruluşumuz, sağlam teknolojik altyapısı, eğitimli ve konularında uzman kişilerden oluşan çalışan kadrosu ile müşterilerine, diğer bir çok sistem belgelendirme hizmetlerinde olduğu gibi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nde de belgelendirme hizmetleri de vermektedir.

Kuruluşumuz, bu söz konusu belgelendirme hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşların yayınlamış olduğu tüm standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören metodlara ve de yürürlükte olan yasal mevzuatlara uymaktadır. Kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermek vazgeçilmez prensibimizdir.

Belgelendirme Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru yapan kuruluşun, ilgili standartın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı hakkında inceleme yapılır.

Belgelendirme Süreci
Döküman Hazırlığı

Gerekli olan prosedürlerin ve denetimlerin hazır olup olmadığı konusunda inceleme yapılır ve kurumun değerlendirmeye hazırlık durumu kontrol edilir.

Belgelendirme Süreci
Belge Verilmesi

İlk iki aşama sonrasında mevcut ise yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirilerek, kurumunuza ait belge hazırlama işlemi başlar.