Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Belgelendirme > Spesifik Belgelendirme

Bisfenol A (BPA) Free Sertifikası

Bisfenol A (BPA) bileşiği, bazı gıda temas malzemelerinde kullanılan ve ilk olarak 1960’lı yılların başında Amerika Birleşik Devletleri’nin Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanan kimyasal bir maddedir. Ancak son yıllarda, söz konusu bileşiğin güvenli olup olmadığı konusunda çok sayıda endişeler dile getirilmektedir. Bu endişeleri gidermek için FDA, 2008 yılında Bisfenol A (BPA) bileşiğinin gıda maddeleri ile temas eden materyallerde güvenli olduğunu tespit eden bir rapor yayınlamıştır.

Daha sonraki yıllarda da bu tespitlerinin doğru olduğu yönünde raporlar yayınlanmıştır. Buna rağmen endişeler sürmektedir ve söz konusu bileşiğin gıdalarda, katkı maddelerinde ve ambalajlarda kullanılmasını yasaklayan bir düzenleme yapılması istenmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 10/2010 sayılı gıda temas direktifine göre, gıda ile temas eden malzemeler için Bisfenol A (BPA) kimyasalı, 0.6 mg / kg’lık bir göç sınırlamasına tabidir. Yine 321/2011 sayılı direktif, polikarbonatın bebek biberonlarının üretiminde kullanılmasını yasaklamıştır.

2016 yılında, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) görüşüne uygun olarak, plastik gıda temas malzemeleri için Bisfenol A (BPA) göçünün 0,05 mg / kg’a düşürülmesi amacı ile Dünya Ticaret Örgütü’nden talepte bulunulmuştur. Ayrıca bu göç sınırının vernik ve kaplamalara da uygulanması istenmiştir.

Bugün gelişmiş laboratuvarlarda, Bisfenol A (BPA) bileşiğinin öngörülen göç sınırları ile uyumunu belirlemek amacı ile analitik test ve analizler yapılmaktadır. Ayrıca işletmelerin ürettikleri materyallerin ve malzemelerin en son yasal gereklilikleri karşıladığını kanıtlamak amacı ile için belli göç testleri yapılmakta ve söz konusu kimyasal maddenin her türlü gıda maddesi ile temas malzemesinde kalan içeriğinin ölçülmesi dahil bir çok test programı uygulanmaktadır. Bu test ve analizler neticesinde talep eden işletmelere Bisfenol A (BPA) Free Sertifikası düzenlenmektedir.

Günümüzde Bisfenol A (BPA) bileşiği içeren başlıca ürünler şunlardır: plastik kaplarda paketlenmiş ürünler, konserve yiyecekler, banyo ve tuvalet malzemeleri, bayan hijyen ürünleri, termal yazıcı makbuzlar, CD’ler ve DVD’ler, ev elektroniği, gözlük camları, spor malzemeleri ve diş dolguları. Ancak yukarıda açıklanan endişeler ve çabalar sonucunda bugün birçok BPA içeren ürünlerde, bu bileşik yerine bisfenol-S (BPS) veya bisfenol-F (BPF) bileşikleri kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, az miktarda BPS ve BPF konsantrasyonlarının bile, insan hücrelerinin işlevini BPA’ya benzer şekilde bozabileceği bilinmektedir. Bu nedenle, BPA içermeyen şişeler veya kaplar yeterli bir çözüm olarak görülmemektedir. Geri dönüşüm numaraları 3 ve 7 ile etiketlenmiş plastik ürünler veya “PC” harfleri kodlanmış ürünler, büyük olasılıkla BPA, BPS veya BPF bileşiklerini içermektedir.

Kısaca Bisfenol A (BPA) bileşiği maruziyetinin ana kaynağı beslenmedir. Ancak bu kimyasal maddenin tamamı, birden kabın içindeki gıda maddesine geçmez. Sadece küçük bir miktarı serbest kalır ve yiyecek veya sıvılara geçer. Örneğin, son zamanlarda yapılan bir çalışmada, üç gün boyunca paketlenmiş gıdalardan kaçınan katılımcılarda idrardaki BPA seviyelerinin, yüzde 66 oranında düştüğü tespit edilmiştir.

Bu bakımdan gıda malzemeleri ve koruyucu kaplar üreten üretici firmaların, üretimde bu bileşikten kaçınmaları insan sağlığı açısından önemlidir. İlgili yasal düzenlemelerde ve standartlarda yer alan kriterlere ve sınırlamalara uyan işletmeler bu yöndeki çabalarını kanıtlamak üzere Bisfenol A (BPA) Free Sertifikası talep etmektedir.

TÜRCERT, çok sayıda laboratuvar hizmetleri kapsamında Bisfenol A (BPA) free sertifika hizmetleri de vermektedir. Bu testler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Laboratuvar hizmetleri kapsamında verilen Bisfenol A (BPA) free sertifika hizmetleri yanı sıra TÜRCERT, başka test hizmetleri de vermektedir.

Belgelendirme Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru yapan kuruluşun, ilgili standartın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı hakkında inceleme yapılır.

Belgelendirme Süreci
Döküman Hazırlığı

Gerekli olan prosedürlerin ve denetimlerin hazır olup olmadığı konusunda inceleme yapılır ve kurumun değerlendirmeye hazırlık durumu kontrol edilir.

Belgelendirme Süreci
Belge Verilmesi

İlk iki aşama sonrasında mevcut ise yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirilerek, kurumunuza ait belge hazırlama işlemi başlar.