Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Diğer Testler

Agrega Testleri

Agregalar, beton üretmek için, bir bağlayıcı malzeme ile sabit oranlarda karıştırılan malzemelerdir. Bağlayıcı malzeme genel olarak çimentodur. Agrega bir yandan dolgu maddesi veya hacim arttırıcı bileşenler olarak işlev görürken, bir yandan da betona sağlamlık, sertlik ve dayanıklılık kazandırır.

Agregaların başlıca özelliği, kimyasal olarak inert olmamasıdır, yani çimento veya başka bir agrega çeşidi ya da katkı maddesi ile reaksiyona girmemesidir. Ayrıca agrega, sertleşmiş durumda çizilmeye ve aşınmaya karşı koymak için yeterli güce sahip olmalıdır. Bir de darbe ve titreşimli yükleri taşımak için yeterli tokluğa sahip olmalıdır.

Sıradan karışımdaki basınç ve normal çekme yüklerini taşıyacak güçte olmalıdır. Kalitesini olumsuz yönde etkileyecek, doğada bulunan inorganik veya organik kirliliklerden arındırılmış olmalıdır. Agregaların bir özelliği de çimento ve su ile karıştırıldığı zaman kolayca uygulanabilir bir plastik karışım elde edilebilmesidir.

Agregalar, tane büyüklüklerine, kökenlerine ve hacim ağırlıklarına göre farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Ancak en yaygın sınıflandırma şekli tane büyüklüğüne göre yapılandır: ince ve kaba agregalar. İnce agregalarda, tane büyüklüğü 0.15 ile 4.75 mm arasındadır.

Kum, evrensel olarak mevcut en doğal ince agregadır. Kaba agregalarda ise tane büyüklüğü 4.75 ile 7.5 mm arasındadır. Nehir yatağından çıkan çakıllar, en iyi kaba agregalardır. Genelde uygun agrega türleri, kaba agregalar yapmak için istenen partikül boyutlarında kırılır.

Agregalar kökenlerine göre doğal, atık ve işlenmiş olarak sınıflandırılmaktadır. Doğal agregalar, doğal ortamda neredeyse kullanıma hazır halde bulunan ince ve kaba agrega türleridir (kum ve çakıl gibi). Atık agregalar, bazı endüstriyel işlemlerinden kalan ve agrega olarak kullanılmaya uygun atıklardır (kömür cürufu gibi). İşlenmiş agregalar ise, kaliteli beton yapımında kullanılmak üzere özel olarak üretilir.

Nihayet agregalar, yoğunluklarına ve hacim ağırlıklarına göre üç şekilde sınıflandırılmaktadır: standart veya normal agregalar, yüksek yoğunluklu agregalar ve hafif agregalar.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında agrega test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen agrega test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.