Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Diğer Testler

Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümleri

İşyerlerinde gürültü seviyelerinin ve çalışanların gürültü risklerinin ölçülmesi, çalışma ortamlarında işitme koruma ve gürültü kontrol programlarının en önemli parçasıdır. Bu ölçümler sayesinde gürültü problemleri çözülmekte, gürültünden etkilenen çalışanların sağlıkları korunmakta ve konforlu bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.

İş hijyeni bakımından gürültü maruziyetlerini belirlemek için, genel olarak ses basınç seviyesi ölçülmektedir. Bu ölçümlerde teknolojik cihazlar ve teknikler kullanılmaktadır. Hangi cihaz ve tekniklerin kullanılması gerektiği, çalışma ortamındaki gürültü seviyesine bağlıdır. Ancak, önce bir gürültü problemi olup olmadığı belirlenmelidir.

Çalışma ortamında gürültü problemlerini belirlerken ilk adım, gürültünün potansiyel bir sorun olup olmadığını tespit etmektir. Potansiyel olarak tehlikeli gürültü seviyesinin göstergeleri şu şekilde sıralanabilir: gürültü yoğun şehir trafiğinden daha yüksektir, çalışanlar bir metre uzaktaki biriyle konuşmak için seslerini yükseltmek zorundadır, çalışma saatleri sonunda çalışanlar, radyo veya televizyonlarının sesini duymak için, başkaları için yüksek olan bir seviyeye çıkarmak zorundadır, ya da birkaç yıl çalıştıktan sonra çalışanlar, birçok sesin olduğu kalabalık ortamlarda iletişim kurmakta zorlanırlar. Bu sayılanlara benzer durumlarda yapılan ölçümlerde elde edilen veriler, potansiyel gürültü probleminin değerlendirilmesinde çok faydalıdır.

Gürültü ölçümleri planlanırken, ölçümün amacı (yasal düzenlemelere uyum, işitme kayıplarını önleme, gürültü kontrolü veya toplum rahatsızlığı olabilir), gürültü kaynakları ve kaynakların çalıştığı zaman aralıkları, sesin sürekli, değişken, aralıklı veya dürtücü olması ve maruz kalan kişilerin yerleri dikkate alınmak zorundadır. Bundan sonraki adım, kişisel gürültüye maruz kalma seviyesinin belirlenmesidir. Gürültü seviyesi gün boyunca değişiyorsa veya çalışanlar oldukça hareketli ise, gürültü dozimetrisi kullanılır.

Laboratuvarlarda gerçekleştirilen çalışma ortamı gürültü ölçümlerinde dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 9612 Akustik - Çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün belirlenmesi - Mühendislik yöntemi

  • TS 2607 ISO 1999 Akustik - İş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında çalışma ortamı gürültü ölçümleri hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen çalışma ortamı gürültü ölçümleri hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.