Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Diğer Testler

Deniz Suyu Analizleri

Denizaşırı petrol ve doğal gaz araştırmaları dahil dünyadaki çeşitli sektörleri desteklemek amacı ile deniz suyu bileşimi ve sediment örnekleme analizleri yapılmaktadır. Bu hizmetler arasında deniz suyu örneklenmesi, tortu geri kazanımı ve çeşitli kimyasal maddeler ve metaller için, ağır metaller için ve organik izler için su, tortu ve balık dokusunun ayrıntılı analizleri yer almaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlar tarafından, petrol ve doğal gaz ve deniz suyu örnekleme ve test projeleri için, yerinde ve laboratuvar ortamında destek hizmetleri verilmektedir. Bu çalışmalar genelde iki noktaya odaklanmaktadır: petrol ve gaz endüstrisi için deniz suyu analizleri ve su kalitesi test hizmetleri.

Deniz suyu kalitesi, gelişen ve sağlıklı bir resifin yaşamsal unsurlarından biridir. Bu aynı zamanda doğrudan veya dolaylı yollardan insan sağlığını da etkilemektedir. Deniz suyu analizlerinde test edilen dört temel bileşen şunlardır: dışkı koliform bakteri, tuzluluk ve besin değeri olan fosfatlar ve nitratlar.

Birçok ülkede, yasal düzenlemeler ve standartlar belirlenmekte ve besin maddelerinin mercan büyümesini etkilememesi, fekal koliform seviyesinin halk sağlığını etkilememesi ve deniz suyunun birincil ve ikincil rekreasyonel etkinlikler için güvenli olması sağlanmaktadır. Bu standartlarda alglerin aşırı büyümesine neden olmayacak kabul edilebilir nitrat ve fosfat seviyesi ve kabul edilebilir fekal koliform bakteri seviyesi yer almaktadır.

Deniz suyu testlerinde elde edilen sonuçlar, biyoçeşitliliği ve halk sağlığını korumada ve daha iyi bir atık yönetimi uygulamada önemli olmaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen deniz suyu analizlerinde dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 10710 Su kalitesi – Deniz suyu ve hafif tuzlu sularda makro yosun Ceramium tenuicorne ile büyüme yavaşlatma deneyi

  • TS ISO 5667-9 Su kalitesi - Numune alma - Bölüm 9: Deniz sularından numune alma kılavuzu

  • TS 8086 Su kalitesi - Acı sular, deniz suları ve tuzlu sularda, lityum, potasyum ve sodyum iyonlarıın atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayini

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında deniz suyu analiz hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen deniz suyu analiz hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.