Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Diğer Testler

Fiziksel Analizler

Bir malzemenin fiziksel özelliği, kimyasal kimliğini değiştirmeden gözlemlenebilen ve ölçülebilen bir özelliğidir. Fiziksel bir özelliğin ölçümü, malzeme örneğindeki maddenin düzenini değiştirebilir, ancak moleküllerinin yapısını değiştirmez.

Yani, fiziksel bir özellik fiziksel bir değişim içerebilir, ancak kimyasal bir değişim içermez. Bir kimyasal değişim veya tepkime oluşursa, gözlenen özellikler artık kimyasal özelliklerdir.

Bu çerçevede bir malzemenin sertlik, parçalanma, boyutlar, görünüm, renk, koku, viskozite, erime noktası, kaynama noktası, ısı iletkenliği, ufalanabilirlik, ağırlık düzgünlüğü ve spesifik yer çekimi özellikleri hep fiziksel analizler ile oraya konmaktadır. Maddenin özellikleri bilgisi sadece bilim insanları için değil, endüstri mühendisleri ve madde ile çalışan herkes için için önemlidir.

Uygulanacak testler maddenin kullanım alanına ve özelliklerine göre değişebilir. Örneğin, bazı malzemeler oda sıcaklığında saklanabilir, bazı malzemeler ise farklı saklama koşulları gerektirebilir. Kazara dökülecek maddelerin temizlenmesi ve bertarafı için reaktivite özelliklerinin bilinmesi gerekir. Bir üretim çalışmasında bazı malzemelerin işlenebilirlik ve süneklik özelliklerinin bilinmesi gerekebilir.

Bu arada gıda maddelerinin fiziksel analizleri de insan sağlığını tehdit eden riskleri tespit etmek için yapılmaktadır. Fiziksel tehlikeler, güvenli olmayan koşullarda ve hijyenik olmayan ortamlarda yapılan gıda üretimlerinde dikkat çekmektedir. Gıda maddelerine karışan cam, taş, tahta ve toprak parçası gibi fiziksel maddeler, duruma göre insan sağlığını tehdit etmektedir.

Gıda maddelerinde bulunan yabancı fiziksel maddeler, fiziksel analizler ile ortaya çıkarılmaktadır. Bunun yanı sıra gıdaların kokusu, rengi, görünüş özellikleri, tadı, rutubet oranı, kurumadde oranı, pH değeri, suda çözünen kuru madde miktarı, özgül ağırlığı ve kırılma indisi gibi birçok fiziksel özelliği, bu analiz çalışmaları ile belirlenmektedir.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen fiziksel analizlerde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında fiziksel analiz hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen fiziksel analiz hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.