Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Diğer Testler

Fiziksel Testler

Fiziksel testler, test edilecek bir ürünün, işlemin veya bir hizmetin, bir veya daha fazla karakteristiğinin belirlenmesi amacı ile uygulanan kalitatif veya kantitatif değerlendirme yöntemidir. Gelişmiş laboratuvarlarda, ürün güvenliğine yönelik yasal düzenlemeler, şartnameler, kriterler ve standartlara uygunluk sağlamak amacı ile, kapsamlı kalite ve ürün uygunluk ve fiziksel test hizmetleri verilmektedir.

Bu hizmetler ürün güvenliği ve kalite uyumu açısından yerel ve uluslararası pazarın gereksinimlerini, standartlarını, özel ürünler için farklı test yöntemlerini, risk değerlendirme ve fizibilite etüt çalışmalarını, ürünlerin ve tedarik zincirinin risk üzerindeki etkilerini düşürme çalışmalarını ve proje planlama ve yönetim hizmetlerini de kapsamaktadır.

Bu açıdan bakıldığında fiziksel testler, sadece belli bir sektörde değil, çeşitli sektörlerde birbirinden çok farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmeler için büyük önem taşımaktadır. Örneğin tekstil sektöründeki işletmeler için gerçekleştirilen başlıca fiziksel testler şunlardır: hav tutma mukavemeti testleri, iplik mukavemeti testleri, boncuklanma testleri, büküm testleri, dikiş mukavemeti ve dikiş esnekliği, fermuar testleri, kumaş sertlik tayini, aksesuar kopma mukavemeti, çıtçıt testleri, leke tutmazlık testleri, su emiciliği testi ve yırtılma mukavemeti testi.

Benzer şekilde örneğin plastik malzemeler için gerçekleştirilen fiziksel testler, ürünlerin deformasyon, çekme, darbe, yapışkanlık, eğilme, bükülme ve yorulma gibi birçok güç, stabilite ve dayanıklılık testlerini kapsamaktadır. Bu tür testler, üretimde kullanılan hammaddelerin kalitesinden bitmiş ürünlerin kalitesine kadar, üretim süreçlerinin çeşitli aşamalarında uygulanmaktadır.

Dış kuvvetlerin etkisi ile ürünlerde oluşan şekil değişiklikleri ve üretimde kullanılan malzemenin gösterdiği davranış şekillerine mekanik özellik denmektedir ve bu özellikler de malzemeye uygulanan fiziksel testler ile ortaya konmaktadır. Mekanik özellikler bir yandan atomlar arası bağ kuvvetleri, bir yandan da malzemenin iç yapısı ile oluşmaktadır.

Fiziksel testlerde elastik ve plastik şekil değiştirmelerin takip edilmesi önemlidir. Malzemeye bir kuvvet uygulandığı zaman, bu kuvvet düşükse geçici şekil değiştirmeler (elastik), kuvvet büyükse kalıcı şekil değiştirmeler (plastik) oluşur. Plastik şekil değiştirmeler her zaman kalıcı bir deformasyon oluşturur.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında fiziksel test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen fiziksel test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.