Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Diğer Testler

Haslık Testleri

Renk haslığı, tekstil ürünlerinde önemli bir kalite özelliğidir. Boyalı bir ürün için rengin solma veya taşma sağlamlığı önemli olmaktadır. Renk haslığı, boyanmış veya baskı uygulanmış tekstil malzemelerinin, renginin solmasına veya taşmasına karşı direncini ifade etmektedir.

Ürünlerin renk haslığı özelliklerini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Örneğin lifin kimyasal yapısı önemli bir faktördür. Reaktif veya kap boyaları ile boyanmış selülozik liflerin haslık özellikleri güçlüdür. Boyanın elyaf ile uyumlu olması çok önemlidir.

Haslık özelliğini etkileyen bir başka faktör boya molekülünün moleküler yapısıdır. Eğer moleküllerin boyutları büyükse, bir elyafın polimer zincir boşluğu içine daha sıkı tutunur. Bu da haslık gücünü arttırır.

Boyanın elyafa veya mevcut fiziksel forma bağlanma şekli, elyafta mevcut olan boya miktarı, yani gölge derinliği, başka kimyasalların varlığı ve boyaya maruz kalma sırasındaki koşullar da renk haslığı özelliklerini etkileyen faktörlerdir.

Gelişmiş laboratuvarlarda uygulanan haslık testleri boya haslığı ile sınırlı değildir. Bu çerçevede gerçekleştirilen bir dizi haslık testleri bulunmaktadır. Örneğin, deniz suyu haslığı, havuz suyu haslığı, ava koşullarında ışık haslığı, paslanma dayanımı haslığı, fenolik sararma haslığı, frosting haslığı, kuru temizleme haslığı, sıcak pres haslığı, klorlu / klorsuz ağartma haslığı, ozon haslığı, ter haslığı, sürtme haslığı, solvent haslığı ve yıkama haslığı bunlardan birkaçıdır.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen haslık testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır. Örneğin renk haslığı konusunda Amerikan Tekstil Kimyacılar ve Renkçiler Birliği (AATCC) taafından 66 adet farklı renk haslığı testi açıklanmıştır.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) ise ışık haslığı için 1’den 8’e kadar, diğer haslık kriterleri için 1’den 5’e kadar bir derecelendirme sisemi oluşturmuştur. Ayrıca farklı haslık durumları için çok sayıda standart geliştirmiştir.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında haslık test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen haslık test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.