Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Diğer Testler

İş Sağlığı ve Güvenliği Analizleri

İş sağlığı ve güvenliği konusu, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal bakımdan sağlık ve güvenliğin tüm yönleri ile ilgilidir. İşletmelerde çalışma ortamlarında çalışan sağlığını tehdit eden riskleri önleme çabalarının tamamı iş sağlığı ve güvenliği kapsamına girmektedir.

Aslında her sektörde çalışanlar, çeşitli güvenlik tehlikeleri ile karşı karşıyadır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve büyük boyutlu fiziksel tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar içinde en acil durumlar, yangın, patlama, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın yaşamı için tehdit oluşturan diğer tehlikelerdir.

Daha hafif tehlikeler ise iş yükü, iş güçlüğü, ergonomi, zihinsel kapasite ve çalışanların genel refahı gibi güçlüklerdir. Hafif tehlikeler ile daha ziyade ofis ortamında karşılaşılmaktadır.

Ancak faaliyet türüne bağlı olarak bir çalışan her zaman bir kaza geçirebilir. Bu kazaların en büyük ve ölçülemeyen maliyeti çalışanın yaşamını kaybetmesi veya yaralanmasıdır. Bu tür kazalar ayrıca işletmeleri mali yük altında da sokabilir.

ABD’de yapılan bir araştırma sonucuna göre, ölümcül olmayan yaralanmaların ve meslek hastalıklarının işletmelere olan maliyeti yıllık 450 milyar dolar civarındadır.

İşletmeler açısından maliyet sadece verimlilik kayıpları değil, aynı zamanda artan sigorta maliyetleridir. Oysa iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, işletmelerin saygınlığını ve verimliliğini olumlu etkilemektedir.

İş sağlığı ve güvenliği, tüm işverenlerin ve çalışanların iş kazalarını, yaralanmaları, mesleki hastalıkları ve ölümü azaltmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir sistemdir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelerin temel amacı, çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını teşvik etmektir.

Ülkemizde de işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlanmak ve mevcut sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmek amacı ile 2012 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılmıştır.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği analiz hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen iş sağlığı ve güvenliği analiz hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.