Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Diğer Testler

İşyeri Ortam Ölçümleri (İş Hijyeni Analiz ve Ölçümleri)

İşyeri ortam ölçümleri ya da iş hijyeni analiz ve ölçümleri, bir çalışma ortamında işlerin kalitesinin ve verimlilik düzeyinin kilit bir belirleyicisidir. İşletmelerin, çalışanların sağlık ve güvenlikleri ile ilgili olmaları, hata oranlarının düşmesine, verimin artmasına, inovasyonun yükselmesine, diğer çalışanlar ile işbirliğinin artmasına, devamsızlıkların azalmasına ve hizmet sürelerinin uzamasına neden olmaktadır.

Bugün birçok kişi yaşamının büyük bir kısmını çalışma ortamında geçirmektedir. Bu nedenle çalışma ortamlarının güvenli, sağlıklı ve hijyenik olması son derece önemlidir. Son yıllarda yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre çalışma ortamları, çalışan memnuniyetinde çok önemli bir faktördür.

Kötü çalışma ortamı, çalışanları mutlaka kötü etkilemektedir ve çalışma verimini düşürmektedir. Aynı zamanda çalışanların hata yapma ihtimallarini yükseltmektedir. Bütün bu olumsuzluklar işletme için mali bir külfettir. Ayrıca kötü çalışma koşulları, çalışanlarda stres, depresyon ve anksiyete gibi uzun vadeli sağlık problemleri yaratmaktadır.

Çalışma ortamı genel olarak, hava kalitesi, ergonomik oturma, yönetim, gürültü seviyesi ve çalışma yeri büyüklüğü gibi birçok faktörü kapsamaktadır. Farklı şekillerde sınıflandırılma yapılsa da ana amaç, çalışanları, faaliyet alanlarına uygun, doğru çalışma ortamı ile buluşturmaktadır.

Bu noktada işletmelerde ilk yapılması gereken, faaliyetler sırasında ortaya çıkan risk faktörlerini ve bunların insan sağlığına olan etkilerini belirlemektir. Bunu sağlamak üzere gelişmiş laboratuvarlar tarafından bir takım işyeri ortam ölçüm, test ve analiz çalışmaları yapılmakta ve riskli faktörlerin boyutları ve çalışan sağlığını etkileme düzeyleri tespit edilmektedir. Bundan sonraki adım risk faktörlerini ve çalışan sağlığına olan etkilerini ortadan kaldırmak için alınacak önlemleri belirlemektir.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen işyeri ortam ölçümlerinde (iş hijyeni analiz ve ölçümleri), yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında işyeri ortam ölçümleri (iş hijyeni analiz ve ölçümleri) hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen işyeri ortam ölçümleri (iş hijyeni analiz ve ölçümleri) hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.