Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Diğer Testler

Kimyasal Madde Maruziyeti Ölçümleri

Birçok sektörde çalışanlar, soluma, yutma veya cilt yolu ile bir takım kimyasal maddelere maruz kalmaktadır. Bu maruziyet insan sağlığı üzerinde kısa veya uzun vadede zararlı etkilere neden olmaktadır. Kısa süreli maruziyetler zehirlenme, ciltte veya gözlerde yanma, tahriş ve bazı alerjik reaksiyonlar şeklindedir.

Uzun süreli maruziyetler ise kanser, üreme problemleri ve nörotoksik etkiler şeklindedir. Genel olarak kimyasal maddelere maruz kalmanın sağlığa etkileri, maruz kalma yoğunluğuna, yani maruz kalmanın dozu veya konsantrasyonuna, maruz kalma sıklığına, süresine ve söz konusu kimyasal maddenin toksikolojik yapısına bağlı olarak farklı olmaktadır.

Bazı kimyasal maddeler çok düşük konsantrasyonlarda ve kısa bir süre maruz kalındığına bile açıkça tehlikelidir. Bazıları ise çok yüksek konsantrasyonlarda ve uzun bir süre maruz kalındığında tehlikelidir.

Üretimde kimyasal maddeler kullanılan çalışma ortamlarında, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, sağlık gözetimlerinin yapılması ve kimyasal madde maruziyeti bakımından bu kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formlarının tutulması gerekmektedir. İşletmeler kimyasal maddeler ile ilgili sağlık risklerini ve maruziyet seviyelerini bilmek ve gerekli önlemleri önceden almak zorundadır. Ayrıca bu denetimler belli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

Gelişmiş laboratuvarlar tarafından, kimyasal madde maruziyet riskini belirlemek için ortamda uçucu organik madde (VOC) ölçümleri ve kişisel VOC maruziyet ölçümleri yapılmaktadır. İşletmeler risk değerlendirme çalışması yapmak ve güvenlik ve sağlık yönünden riskli işlerde çalışanların sağlık ve güvenliğini takip etmek zorundadır.

Kimyasal maddelerle çalışılan işletmelerde ortam ölçümleri ve sağlık gözetimleri için uygun yöntemler kullanılmalıdır. İşletmeler, iş sağlığı ve güvenliği açısından çalışma ortamında kimyasal maddelere maruziyet risklerini tespit etmeye yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen kimyasal madde maruziyeti ölçümlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında kimyasal madde maruziyeti ölçüm hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen kimyasal madde maruziyeti ölçüm hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.