Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Diğer Testler

Mekanik Bağlantı Testleri

Genel olarak mekanik bağlantı elemanlarının görevi, bir makinada döndüren eleman ile döndürülen eleman arasındaki güç iletim hattında kontrollü bir iletişimin sağlanmasıdır. Bağlantı elemanları genelde kaplinler olarak ifade edilmektedir. Kaplinlerin başlıca görevleri şu şekilde sayılabilir: milleri birbirine bağlamak ve ayırmak, kuvvetleri ve momentleri iletmek, mil eksenleri arasındaki düzgünsüzlükleri gidermek ve darbeleri ve titreşimleri sönümlemek.

Bu görevleri yaparken kaplinler irtibatı, mekanik bağ ile gerçekleştirmektedir. Bu yüzden iki mil arasındaki irtibatı sağlamak veya kesmek için, milde herhangi bir hareket yokken, mekanik bağlantı elemanının takılıp sökülmesi gerekmektedir.

Kaplinler için en önemli unsur, montaj veya çalışma sırasında mil eksenleri arasında oluşan düzgünsüzlüktür. Bu düzgünsüzlükler montaj hataları yüzünden ya da ısıl uzamalar yüzünden mil eksenleri arasında meydana gelen sapmalardan oluşmaktadır ve radyal, eksenel, açısal ve burulma açısı şeklinde olmaktadır. Ayrıca kaplinler için bir başka önemli unsur, birbirine bağlanacak iki milin eksenlerinin aynı yönde olmasıdır.

Genelde, gemilerde motor ile pervane arasında kullanılan millerde, köprülü krenlerin hareketli sistemlerinde kullanılan millerde ve bazı tekstil makinalarında kullanılan uzun millerde kaplin türünden mekanik bağlantı elemanları bulunmaktadır.

Mekanik bağlantı elemanlarına bir başka örnek kavramalardır. Kavramalarda irtibat, hem mekanik olabilir hem de fiziksel bir olaya yani sürtünmeye bağlı olabilir. Kavramalar esas olarak beş gruba ayrılmaktadır: mekanik kavramalar, pnömomekanik kavramalar, elektromekanik kavramalar, elektromagnetik kavramalar ve otomatik kavramalar.

Kavramaların çalışma prensibi, bir tarafın sabit olarak döndüren mile, diğer tarafın ise döndürülen mile bağlanması esasına dayanmaktadır. Temas yüzeyleri arasında bir kayma yoktur ve her iki mil aynı hızda döner.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen mekanik bağlantı testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında mekanik bağlantı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen mekanik bağlantı test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.