Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Diğer Testler

Mikotoksin Analizleri

Gıda maddelerine karşılaşılan mikotoksinler, bazı mantarlar tarafından üretilen ve doğal olarak oluşan toksinlerdir. Mantarlar en fazla fındık, kurutulmuş meyvalar, elmalar, tahıllar, baharatlar ve kahve çekirdeği olmak üzere, çeşitli gıda maddelerinde, genelde ılık ve nemli koşullar altında gelişmektedir.

İnsanlar mikotosin gelişmiş bu gıda maddelerini tükettikleri zaman bazı sağlık problemleri yaşar. Hem insanlar hem de hayvanlar için mikotoksinler ciddi bir sağlık tehdidi oluşturmaktadır. Bu tehditler akut zehirlenmelerden immün yetmezliği ve kanser gibi uzun vadeli etkilere kadar uzanmaktadır.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, mikotoksinler dahil olmak üzere doğal toksinlerin sağlık risklerini araştırmakta ve değerlendirmektedir. Bazı gıda maddelerinde mikotoksinlere maruz kalmayı sınırlandırmak için uluslararası standartlar ve uygulama kriterleri (Codex Alimentarius, gıda kodu) belirlenmiştir.

Mikotoksinler, bazı mantar türleri tarafından doğal olarak üretilen zehirli bileşiklerdir. Mantar (veya küf) gelişimi, ürünlerin hasat edilmesinden önce veya hasattan sonra, depolama sırasında, gıda maddeleri içinde genellikle ılık ve nemli koşullar altında oluşmaktadır. Mikotoksinlerin çoğu kimyasal olarak kararlı yapıdadır ve gıda işlemleri sırasında hayatta kalır.

Bugüne kadar çok sayıda mikotoksin tanımlanmıştır. En fazla gözlenen mikotoksinler, insan sağlığına ve hayvancılığa zarar veren aflatoksinler, okratoksin A, patulin ve fumonisinler içermektedir. Bunlar arasında aflatoksinler en zehirli mikotoksin türüdür. Toprakta yetişen ve bitkileri, samanı ve taneleri bozan belirli mantarlar tarafından üretilir.

Mikotoksinlere maruz kalma, ya doğrudan mikotoskin bulaşmış gıda maddelerini tüketerek ya da dolaylı yoldan hayvanlardan, özellikle süt tüketerek meydana gelmektedir.

Bazı gıda kaynaklı mikotoksinlerin etkileri akuttur. Mikotoksin oluşmuş gıda ürünleri tüketiminden hemen sonra ortaya çıkan ciddi hastalık semptomları ile kendini gösterir. Gıdalarda ortaya çıkan diğer mikotoksinler, kanserlerin tetiklenmesi ve immün yetmezliği dahil olmak üzere sağlık üzerinde uzun vadeli etkiler gösterir.

Bugüne kadar tespit edilen yüzlerce mikotoksinden, yaklaşık on kadarı insan sağlığı üzerinde ağır etkileri yüzündne dikkat çekmektedir.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında mikotoksin analiz hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen mikotoksin analiz hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.