Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Diğer Testler

Mineral Analizleri

Mineral analizleri, mineral türünü tanımlamaya yardımcı olan birkaç yöntem içermektedir. Elementler mineralleri ve mineraller kayaları oluşturmaktadır. Bu yüzden aslında laboratuvar ortamında veya sahada mineralleri test etmek, kayaların tarihi geçmişini, verilere, bölgelere, metamorfik tarihe ve ilgili proseslere dayanarak anlamak için esastır. Jeologlar bir kaya parçasındaki mineralleri tanımlamak için çeşitli özellikleri incelemektedir.

Gelişmiş laboratuvarlarda çok farklı kalitatif ve kantitatif mineral analizleri yapılmaktadır. Araştırmanın amaçlarına ve çalışılan örneklerin özelliklerine göre farklı spesifik analiz yöntemleri geliştirilmiştir. Bugün madencilik faaliyetlerinde olsun gıda sektöründe olsun mineral analizleri son derece önemlidir ve yaygın olarak yapılmaktadır.

Laboratuvarların başlıca faaliyet alanı, gıda numuneleri, su numuneleri, gıda ile temas eden malzemeler ve yem numunelerinde mineral, ağır metal ve talep edilmesi durumunda diğer elementlerin belirlenmesi ve incelenmesi çalışmalarıdır.

Analizleri yapılan başlıca mineraller, sodyum, potasyum, fosfor, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko, bakır, krom, nikel ve selenyum mineralleridir. Mineral örnekleri, cinsine göre Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS) ve İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS) cihazları kullanılarak analiz edilmektedir.

Günümüzde gıda teknolojileri hızla gelişmekte ve tüketiciler daha fazla bilinçlenmektedir. Gıda güvenliğinin sağlanması ve kalite kontrollerinin yapılması, insanların sağlığı ve gıda güvenilirliği bakımından büyük önem taşımaktadır. Mineral analizleri gıdaların besleyici değerlerinin belirlenmesinde önemlidir. İnsan sağlığını doğrudan etkileyecek minerallerin varlığının tespit edilmesi çalışmaları, kısaca mienral analizleri, gıda ve ürün güvenilirliğini sağlamak için gerçekleştirilmektedir.

Örneğin demir, gıda maddeleri içinde belli oranda doğal olarak bulunmaktadır. Ancak siyah zeytin üretiminde siyahlaşmayı arttırmak amacı ile demir içeren gıda boyaları kullanılmaktadır. Bakır, gıdalarda iz miktarlarda doğal olarak bulunmaktadır. Ancak bazı tarımsal faaliyetlerde bakır içeren ilaçlar kullanılmaktadır.

Çinko, çok sayıda vitamin ve mineral ilaçların bileşenidir. Erken yaşlanmayı önleyen antioksidan özellikler taşır. Et ürünleri ve kuru yemişlerde çok miktarda bulunmaktadır. Ancak her ne tür olursa olsun bütün doğal yollardan vücuda alınmayan fazla miktarda mineraller, insan sağlığı için zararlıdır.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında mineral analiz hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen mineral analiz hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.