Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Diğer Testler

Moleküler Biyoloji Analizleri

Moleküler biyoloji, yaşam için gerekli olan makromoleküllerin, örneğin proteinler ve nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonu ile ilgili araştırmalar yapan bir biyoloji dalıdır. Başka bir ifade ile moleküler biyoloji, biyolojinin moleküler düzeyde incelenmesi çalışmalarıdır.

Bu alan özellikle genetik ve biyokimya başta olmak üzere diğer biyoloji ve kimya alanları ile örtüşmektedir. Moleküler biyoloji esas olarak, DNA, RNA ve protein sentezi arasındaki ilişkileri ve bu etkileşimlerin nasıl düzenlendiğini araştırmakta ve hücrenin çeşitli sistemler arasındaki etkileşimlerini incelemektedir.

Bu çalışmalarda moleküler biyolojiye özgü spesifik yöntemler kullanılmaktadır. Ancak yeri geldiğinde bu yöntemler genetik ve biyokimya yöntemleri ile birleştirilmektedir.

Moleküler biyoloji alanında yapılan çalışmaların birçoğu kantitatif özelliktedir. Son yıllarda gen yapısı ve fonksiyonunun incelenmesi ve moleküler genetik çalışmaları, moleküler biyolojinin başlıca konuları olmuştur.

Günümüzde moleküler biyoloji ve genetik, tek hücreli basit mikroorganizmalardan insanlar dahil en karmaşık canlı organizmalalara kadar canlıların birbirleri ile ve cansız çevreleri ile ilişkilerini ve yaşamın moleküler temellerini araştıran bir bilim dalı haline gelmiştir.

Bu alandaki çalışmalarda hücre teknolojileri kullanılarak, yaşlanma, dejeneratif hastalıklar ve kanser gibi birçok önemli rahatsılıklara çözüm aranmaktadır. Genlerin tam olarak yerlerini saptamak, özelliklerini belirlemek ve biyolojik çeşitliliği oluşturan canlı sistemlerdeki işlevlerini araştırmak için önemli miktarda kaynak ayrılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde modern biylojinin ağırlık noktasını, moleküler biyoloji alanındaki yapılan araştırmalar, test ve analizler teşkil etmektedir.

Bugün gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen başlıca moleküler biyoloji analizleri şu çalışmaları kapsamaktadır: gıdalarda ve yemlerde genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) aranması, tür tayini, mısırda GDO tespit ve miktar tayini, soyada GDO tespit ve miktar tayini ve güncel birçok biyolojik tespitler. Bu çalışmalarda, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında moleküler biyoloji analiz hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen moleküler biyoloji analiz hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.