Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Diğer Testler

Ortam Gaz Ölçümleri

Normal koşullarda ortam havası, şu gazların bir karışımıdır: azot (yüzde 78), oksijen (yüzde 21) ve hidrojen, helyum, argon, kripton, ksenon, neon gazlardan oluşan asal gazlar (yüzde 1). Solunan havada toz, duman, gaz, aerosol ve kokulu maddeler olduğu zaman ya da yukarıda sözü edilen bileşimde bir değişiklik olduğu zamana hava kirliliği oluşmaktadır.

Çalışma ortamı havasının izlenmesi yasal düzenlemeler açısından bir zorunluluktur. Bu izlemeden elde edilen bilgiler, hava kirleticilerin ortam havası ve çevre üzerindeki etkilerini ve ayrıca insan sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemek için kullanılmaktadır.

Olası hava kirliliğinin başlıca kaynakları arasında ulaşım, elektrik üretimi, sanayi işletmeleri ve evsel kaynaklar bulunmaktadır. Kötü hava kalitesi insanlarda bir takım sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Benzen gibi bazı hava kirleticileri, kanser gibi daha kötü sonuçlara neden olan kirleticiler arasındadır.

Özellikle madencilik işletmelerinde, metal işleme faailyetlerinde, kimyasal işlemlerde, atık yönetimi tesislerinde ve gıda sektöründe, ortamdaki havayı izleme cihazları gaz tehlikesine karşı güvenilir bir koruma sağlamaktadır.

Bu cihazlar, ortamdaki toksik gazları ve oksijen veya hidrojen için sabit ortam havasını izlemektedir. Gaz uyarı ünitesi, belli bir gazın ortam havasındaki konsantrasyonunu sürekli kontrol etmekte ve ayrı ayrı tanımlanabilen sınırlar aşıldığı zaman sesli ve görsel uyarı vermektedir.

Bununla birlikte çalışma ortamı havasının belli aralıklarla yetkili laboratuvarlar tarafından ölçülmesi gerekmektedir. Örneğin ortam havasında karbon dioksit konsantrasyonu yüzde 0,3 sınırını aşarsa, sağlık açısından tehlikeli bir durumdur.

Bu oran yüzde beşe ulaşırsa baş ağrısı ve baş dönmesnme, yüzde sekiz ve üzerinde bilinç kaybına ve hatta ölüme neden olabilir. Çalışanların sağlık ve güvenliği açısından ortam gaz ölçümleri önemli olmaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen ortam gaz ölçümlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında ortam gaz ölçüm hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen ortam gaz ölçüm hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.