Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Diğer Testler

Spesifik Testler

Bütün sektörlerde gerçekleştirilen ürün testlerinin, kalite, güvenilirlik ve dayanıklılık için önemi tartışılmaz. Ürün geliştirme, zaman, yaratıcılık ve kaynak kullanımı demektir. Geliştirme sürecinin en önemli süreci, kalite, güvenilirlik ve dayanıklılık testleridir.

İşletmeler, ürünlerin beklenen performansı göstereceğinden emin olmak ister. Bu kalitenin göstergesidir. Ayrıca koşullar uygun olmasa bile, ürünlerden her durumda aynı performası göstermesi beklenir. Bu ise güvenilirlik ve dayanıklılıktır.

Tıbbi cihazlar gibi bazı ürünlerin güvenlik ve etkinliğini değerlendirmek için, yasal düzenlemeler çerçevesinde bir takım inceleme, denetim ve onay süreçleri gerekmektedir. Bu cihazlar, insan yaşamını destekleyen veya sürdüren cihazlardır ancak gerekli test ve denetimlerden geçmeyen cihazlar insan sağlığı için tehlike de yaratabilir.

Üretici firmalar ürünleri ile ilgili iddialarını desteklemek için sağlam, tarafısız ve bağımsız hareket eden üçüncü taraf kuruluşlara gitmek zorundadır. Bu tür kuruluşlar ya kendi bünyelerindeki gelişmiş laboratuvarlarda ya da anlaşmalı oldukları akredite laboratuvarlarda bu tür test ve ölçümleri yapmaktadır.

Spesifik test türleri arasında, kalite güvencesi, ürün güvenilirliği ve yaşam döngüsü testleri bulunmaktadır. Bu testler genelde ürün geliştirme aşamaları sırasında yapılır. Sonuç kriterleri, gerçekçi beklentilere dayanmak zorundadır. Ürünü oluşturan bileşenler bu bakış açısı ile değerledirilir.

Örneğin elektroniklerin veya hammaddenin belli bir kalitede olması gerekir. Tıbbi bir cihaz üretiliyorsa, bu cihazlardaki bileşenler, tıbbi olmayan tüketici elektroniği ürünlerinden daha yüksek bir standarda sahip olmalıdır. Üretim işlemi sırasında, ürünün işlevselliğini test etmek, kalite sürecinin bir parçasıdır. Güvenilirlik testlerinin temel amacı, uzun vadede ve uygun çalışma ortamlarında performans ve dayanıklılığı ölçmektir.

Ürünlerin stres testleri, tasarım zayıflıklarını ve özel montaj ve malzeme problemlerini bulmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, yüksek derecede hızlandırılmış ömür testi ve yüksek derecede hızlandırılmış stres testi gibi spesifik testler yapılmaktadır. Bu testler bir ürünün kullanım ömrü boyunca karşılaşabileceği gerçek yaşam koşullarını simüle etmektedir.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında spesifik test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen spesifik test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.