Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Diğer Testler

Su Kalitesi Analizleri

Su kalitesi, halkın sağlığını korumak, ekonomiyi desteklemek ve zengin bir ekosistem kurmak için önemli bir araçtır. Akarsuların sağlıklı olmasını, balık popülasyonlarının güçlü olmasını, bitki örtüsünün canlı olmasını, sulak alanların verimli olmasını ve kuş yaşamının devamlı olmasını sağlayan ekolojik süreçlerin başlıca destekçisi temiz sulardır.

Bu sayılanlar dışında insan yaşamının kendi kullanımı için de içme ve kullanma sularının uygun kalitede olması gerekmektedir. Bu bakımdan su kalitesini daha iyi yönetmek amacı ile bir dizi yasal düzenleme çıkarılmış ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından standartlar geliştirilmiştir.

İnsan yaşamı ve çevre sağlığı için su esastır. Değerli bir doğal kaynak olarak su, denizler, nehirler, göller ile kıyı ve iç kesimlere uzanan yeraltı suyu ortamlarından oluşmaktadır. Suyun özelliklerini belirlemede birbiri ile bağlantılı iki boyut vardır: miktar ve kalite.

Su kalitesi dendiği zaman genel olarak fiziksel, kimyasal, biyolojik ve estetik (yani görünüm ve koku) özellikleri anlaşılmaktadır. Sağlıklı bir çevre, su kalitesinin zengin olduğu ve çeşitli canlı topluluklarını desteklediği ve insan sağlığını koruduğu bir ortamdır.

Bir su kütlesindeki suyun kalitesi, suyun içme suyu veya kullanma suyu olarak kullanılmasını etkiler. Genel olarak su kaynakları insanlar tarafından şu amaçlarla kullanılmaktadır: içme suyu temini, rekreasyon (yüzme veya botla gezme), bitkileri sulamak, endüstriyel işlemler, nakliye, yenilebilir balık ve kabuklular üretimi, sucul ekosistemlerin korunması, doğal yaşam habitatları ve bilimsel çalışma.

Su kaynakları, büyük çevresel, sosyal ve ekonomik değere sahiptir ve su kalitesi düşerse bu kaynak değerini kaybeder. Su kalitesi sadece insanların sağlığını korumak için değil, aynı zamanda ekosistem yaşam alanlarını sağlaması, tarım alanlarının sulanması, turizme katkıda bulunması ve balıkçılık ve madencilik faaliyetleri için de önemlidir.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında su kalitesi analiz hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen su kalitesi analiz hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.