Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Diğer Testler

Termal Konfor Ölçümleri

Termal konfor, termal çevrenin insanları tatmin edici algısıdır. İnsanlar kendilerini rahat hissettiği bir takım koşullara sahip olmak ister. Termal konfor çalışmaları, çeşitli ölçüm, test ve analiz sonuçları değerlendirilerek, çalışma ortamında veya günlük yaşamın sürdürüldüğü alanlarda insanların konfor ve memnuniyeti artırmak için gerekli koşullar arasında karar verme çalışmalardır.

İnsan vücudu ve çevresi arasındaki ısı değişimi temel olarak üç şekilde gerçekleşmektedir: radyasyon, ısı yayma ve buharlaşma. Bu sayılanlar termal iç mekan ortamını etkiler. Aslında termal iç ortam, hem iç hem de dış kaynaklardan etkilenmektedir.

Bir ortamdaki yaygın ısı kaynakları, aydınlatma ekipmanları ve bilgisayarlar gibi elektrikli cihazlar, güneş ışınımı ve insan varlığıdır. Buna karşılık soğuk algınlığı kaynakları, pencere yüzeyleri, kötü yalıtılmış duvarlar ve yapılarda termal köprülerdir. Bütün bu iç ve dış kaynaklar, insanın çevre algısını ve dolayısıyla konfor seviyesini etkiler. Yani termal konfor, sıcak ve soğuk kaynakların çevreye etkisinin bir sonucu olarak, insan vücudu tarafından algılanan his olmaktadır.

Termal konforu etkileyen temelde altı faktör bulunmaktadır. İnsanların, bulundukları ortamda memnuniyetlerini korumak ve sağlıklı bir denge kurmak için gereken bu altı faktör şunlardır: hava sıcaklığı, ortalama radyan sıcaklık, hava akış hızı, nem, giysiler ve fiziksel aktivite seviyesi.

Hava sıcaklığı, termal konforun temel bileşenidir. Ortalama radyan sıcaklık, ortamdaki tüm yüzeylerin ağırlıklı ortalama sıcaklığıdır. Hava akışı hızı, ortamdaki hava hareketlerinin hızını ve yönünü belirler. Nem veya bağıl nem havanın nem içeriğidir. Giysiler, insan vücuduna eklenen yalıtım miktarını gösterir. Fiziksel aktivite seviyesi aynı zamanda metabolik ısı olarak da bilinir ve insan vücudu tarafından üretilen ısı miktarını etkiler.

Termal konfor, yapılan işi etkileyen önemli bir faktördür. Ancak bazı durumlarda, bireysel tercihler yüzünden herkesi tatmin eden termal bir ortama ulaşmak mümkün değildir. Bu gibi durumlarda, çoğunluk için kabul edilebilir koşulları belirlemek mümkündür.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında termal konfor ölçüm hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen termal konfor ölçüm hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.