Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Diğer Testler

Yanmazlık Testleri

Kumaşların yanma şekli birçok faktöre bağlıdır. Lif içeriği, ağırlığı, tasarımı ve kumaşın yanmayı geciktirici bir işlem görüp görmediği, bunların hepsi bir kumaşın yanıcılığında rol oynamaktadır. Kumaşların yanıcılığını anlamak, bir yangın durumunda olası yaralanmaları ve zararları en aza indirmeye yardımcı olmak içindir.

Tekstil ürünlerinin herbirinin, kendilerine göre yangın test yöntemi bulunmaktadır. Çoğu durumlarda yanıcılık standartlarına uymak zorunludur ve bu zorunluluk yasal düzenlemelerde yer almaktadır. Bazı uygulamalar içinse yanıcılık testlerini yaptırmak üretici firmanın veya kullanıcının takdirine bırakılmıştır. Bu arada standartların çoğu, her beş yılda bir güncellenmektedir.

Esas alınan standartların başında Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu tarafından geliştirilen giyim tekstillerinin yanıcılığı için standart gelmektedir (16 CFR Bölüm 1610). Bu standardın ilk tasarlanması 1950’lere kadar uzanır. Bu standart, uygun sınıflandırmayı belirlemek için bir test yöntemi açıklamaktadır.

Standart kapsamına giren ürünler, giyimde kullanılması amaçlanan kumaşlardır. Bu standart, yetişkinler veya çocuklar için tüm giysiler ve gündüz veya gece kıyafetleri için kullanılan kumaşlar için geçerlidir.

Günümüzde gelişmiş laboratuvarlarda çok sayıda yanmazlık testleri gerçekleştirilmektedir ve bu testlerde yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Bu çerçevede yapılan başlıca testler şunlardır: giysi ve giysilik kumaşlarda yanma testi, gece giysilerinin yanma davranışı testi, hazır giyim kumaşlarının yanma özelliği testi, çocuk yatak kıyafetleri yanma davranışı testi, koruyucu giyecekler sınıflandırılmış alev sıçraması testi, koruyucu giyecekler sınırlı alev yayma özelliğine sahip malzemeler testi, düşey konumdaki tekstil ürünlerinin alev yayılma özelliklerinin ölçülmesi, düşey konumdaki tekstil ürünlerinin tutuşma özelliği tayini, döşeme ile kaplanmış mobilyanın yanabilirliği testi, döşenmiş yatak tabanları ve yatakların yanabilirliği testi, motorlu taşıtlarda iç malzemelerin yanma davranışı tespiti, oyuncak güvenliği testi, birincil ve ikincil tutuşturma kaynakları ile yatakların tutuşabilirliği testi, halı ve kilimlerin yüzey yanabilirliği testi ve yatak malzemelerinin tutuşabilirliği testi.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında yanmazlık test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen yanmazlık test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.