Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Elektriksel Testler

Aydınlatma Armatürleri Testleri

Aydınlatma armatürleri, ışığı dağıtan, lambaları konumlandıran ve koruyan ve lambaları güç kaynağına bağlayan parçalarla bir ışık kaynağından oluşan komple bir aydınlatma ünitesidir. Armatürlerin işlevi, parlamaya veya rahatsızlığa neden olmadan ışığı uygun yerlere yönlendirmektir.

Bu sektörde günümüzde sayısız üretici firma tarafından binlerce farklı aydınlatma armatürü üretilmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Uygulamada, uygun ışıklandırma seviyesini etkin bir şekilde sağlayan doğru armatürlerin seçilmesi, enerji verimli aydınlatma tasarımının önemli bir parçasıdır.

Aydınlatma armatürleri genelde şu temel parçaların bir kısmını veya tamamını içerektedir: lambalar ve lamba tutucular, lambaları çalıştırmak için balastlar, ışığı yönlendiren reflektörler, normal görüş açısında gözleri koruyan, parlaklığı düşüren ve ışığı eşit bir şekilde dağıtan koruyucu bileşenler ve kablo bağlantıları gibi elektrikli bileşenlerin bulunduğu korumalar.

Bir aydınlatma armatürünün verimi, bu bileşenlerin her birinin performansına dayanmaktadır. Verimli aydınlatma armatürleri, uygun kaynakları kullanır. Özellikle boyut ve ısıl performans bakımından armatürlerin özelliklerinden faydalanmak için özel olarak seçilmelidir. Bu bakımdan herbir bir bileşenin efektif olup olmadığı ve standartlara uygun performans gösterip göstermediği üretim süreçlerinde yapılacak testlerle ortaya konmaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan aydınlatma armatürleri testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 8698 EN 60598-2-1 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım 1: Genel amaçlı, sabit

  • TS 8703 EN 60598-2-6 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım 6: Fılamanlı lambalar için gömme transformatörlü

  • TS EN 60598-2-4 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım 4: Genel amaçlı, taşınabilir

  • TS EN 60598-2-10 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-10: Belirli özellikler – Kısım 10: Çocuklar için taşınabilir aydınlatma armatürleri

  • TS EN 60598-2-25 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım 25: Hastanelerin ve sağlık bakım merkezlerinin klinik bölgelerinde kullanılan

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında aydınlatma armatürleri test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen aydınlatma armatürleri test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.