Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Elektriksel Testler

Dielektrik Dayanım (Dielectric Strength) Testleri

Dielektrik dayanım testi veya yüksek potansiyel veya hipot testi, bir elektrikli cihaz veya ekipmanda izolasyonun etkinliğini belirlemek için yapılmaktadır. Bir bileşen veya ürün üzerinde yapılan bu elektriksel test, cihazın elektrik koşullarında güvenli bir şekilde çalışma kabiliyetini ölçmeye yaramaktadır.

Dielektrik dayanım, bir malzemenin yalıtkan olarak elektriksel gücünün bir ölçüsüdür. Dielektrik dayanım, malzemenin dielektrik bir arıza göstermesi için gereken maksimum voltaj değeridir. Bir malzemenin dielektrik dayanımı ne kadar yüksek olursa, yalıtkan olarak kalitesi o kadar iyi demektir.

Bir yalıtkanın dielektrik dayanımını belirlemek için başvurulan üç temel yöntem bulunmaktadır: kısa zaman yöntemi, yavaş yükselme oranı yöntemi ve adım adım yöntemi. Her üçünde de test örneği, hava veya yağda iki elektrot arasına yerleştirilmektedir. En yaygın kullanılan test yöntemi kısa zamanlı yöntemdir. İki elektroda voltaj uygulanır ve voltaj sıfırdan dielektrik bozulma sınırına kadar yükseltilir.

Kırılma noktası, test örneğinin yanarak delindiği veya ayrışmanın meydana geldiği noktadır. Gerilim artış hızı, test örneğinin dielektrik bozulmaya ulaşması için geçen süreye göre belirlenir.

İzolatörlerin önemli bir elektriksel özelliği, dielektrik güçleridir. Dielektrik gücü, plastik ve elektrotların tipine ve şekline ve yalıtkanı çevreleyen ortama bağlıdır.

Kısaca dielektrik dayanım, yalıtkan bir malzemenin, bozulmadan ideal koşullarda dayanabileceği en yüksek elektrik alanını ifade etmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan dielektrik dayanım testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 50289-1-3 Haberleşme kabloları - Deney metotları için - Özellikler - Bölüm 1-3: Elektriksel deney metotları - Dielektrik dayanıklılık

  • TS EN 50289-3-17 ... Bölüm 3-17: Mekanik deney metotları - Dielektrik yapışma ve kılıf

  • ASTM D149-09 Ticari güç frekanslarında dielektrik bozulma gerilimi ve katı elektriksel yalıtım malzemelerinin dielektrik dayanımı için standart test yöntemi

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında dielektrik dayanım test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen dielektrik dayanım test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.