Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Elektriksel Testler

Elektrik Tesisatı Testleri

Günümüzde elektrik tesisatının artan karmaşıklığı büyük endişe yaratmakta ve uluslararası standartlara uygunluk daha önemli olmaktadır. Bu yüzden Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) tarafından bir takım standartlar geliştirilmekte ve yetkili kuruluşlar tarafından bu standartlara uygunluk durumları test edilmektedir.

Örneğin IEC 60364 standardı ve Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan birçok eşdeğer ulusal standartlar, binalardaki sabit elektrik tesisatı gereksinimlerini belirlemektedir. Bu çerçevede gerçekleştirilmesi gereken başlıca testler şunlar olmaktadır: koruyucu iletkenlerin sürekliliği, yalıtım direnci, devrelerin ayrılması ile koruma, zemin ve duvar direnci, arzın otomatik olarak kesilmesi, kutupluluk ve işlevsel performans.

Bugün dünya genelinde güvenlik düzenlemeleri gittikçe zorlaşmakta, aynı oranda elektrik güvenliği için cihazların ve elektrik tesisatlarının test edilmesi zorunlu hale gelmektedir. Elektriksel güvenlik testleri, ulusal güvenlik standartlarına uyumu sağlamak amacı ile elektrik devrelerinin ve cihazların ölçülmesinden oluşmaktadır.

İstatistiklere bakılacak olursa, ABD’de, her yıl 400’ün üzerinde elektrik çarpması meydana gelmektedir. Bunların hemen hemen yarısı tüketici ürünleri ile ilgilidir. İnsanların yüzde 25’i topraklama hatası devre kesicilerin ne işe yaradığını bilmiyor.

Elektrik tesisatı testlerinin başında yalıtım testleri gelmektedir. Bu test, bir arıza olması durumunda elektrikli cihazların güvenli olmasını sağlamak için önemli bir testtir. Yalıtkan malzemelerin kalitesi, elektrik tesisatını etkileyen baskılar yüzünden zaman içinde değişmektedir. Bu değişiklikler, yalıtım malzemelerinin elektriksel direncini düşürür ve güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurur.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan elektrik tesisatı testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS IEC/TR 60364 Binalarda elektrik tesisatı

  • TS EN 61210 Bağlama düzenleri - Düz çabuk bağlanan bağlantı uç düzenleri - Elektriksel bakır iletkenler için - Güvenlik kuralları

  • TS EN 62444 Elektrik tesisatları için kablo rekorları

  • TS EN 60335 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için

  • TS EN 60669 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatları için

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında elektrik tesisatı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen elektrik tesisatı test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.