Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Elektriksel Testler

Halojen Free Testleri

Halojensiz kablolar, kamu binaları, kurumlar veya demiryolu araçları gibi hassas alanlarda ve kablolar için genel güvenlik gereksinimlerinin çok yüksek olduğu alanlarda uygulanmaktadır. Bu kabloların halojensiz olma özellikleri yanı sıra, alev geciktirici, kendi kendine sönme ve alev yayılımını önleme gibi özellikleri de bulunmaktadır.

Halojensiz kablolar özellikle takım tezgahlarında, montaj hatlarında, üretim hatlarında, taşıma sistemlerinde, ray teknolojilerinde ve bunlar gibi kontrol panellerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Halojenler tepkimeye eğilimli ametallerdir. Bu elementlerin elektronegatifliği yüksektir. Doğada genel olarak mineraller şeklinde bulunmaktadır. Genelde tehlikeli ve zehirli olarak bilinen bazı elementlere halojen denmektedir. Bu elementler klor, flor, brom ve iyot gibi elementlerdir.

Halojenli bir kablo yandığı zaman hidroklorür açığa çıkar ve havadaki gazlarla birleşerek hidroklorik asit oluşturur. Bu asit heminsna sağlığına hem de ortamdaki cihazlara zarar verir. Bu nedenle son yıllarda kullanılan halojensiz kablolar, güvenliğin artmasında etkili olmaktadır.

Halojensiz kablolar, yangın sırasında alevi iletmeyen kablolar olarak tanınmaktadır. Bu arada yandığı zaman çevreye yoğun duman çıkarmazlar ve zehirli gazlar yaymazlar. Bu şekilde binalarda can güvenliğinin artırılmasında son derece etkindirler.

Halojenden arındırılmış kablolar en fazla hastanelerde, okullarda, otellerde, alışveriş merkezlerinde, sinema ve tiyatro salonlarında, metro ve karayolu tünellerinde, uçaklarda, hava alanı terminal binalarında, demiryollarında ve toplu konutlarda kullaılmaktadır.

Kabloların tehlike yaratmayacak şekilde çalışmalarını kontrol etmek için uluslararası standartlarda birçok testler yer almaktadır. Bu testler yangına dayanıklı kabloların üretiminden sonra uygulanmakta ve olası bir yangın sırasında kabloların davranışları incelenmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan halojen free testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 60332-1 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri

  • TS EN 61034 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi

  • TS EN 60754-1 Kablolar - Elektrik kablolarının yanması sırasında açığa çıkan gazlara uygulanan deney - Bölüm 1: Halojen asit gazı miktarının tayini

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında halojen free test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen halojen free test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.