Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Elektriksel Testler

Kaçak Akım Testleri

Kaçak akım, bir ekipmandaki doğru akım veya alternatif akım devresinden toprağa veya çerçeveye akan akımdır. Ekipman doğru şekilde topraklanmamışsa, kaçakakım insan vücudundan ve başka yollardan geçer. Bir ekipmandaki kaçak akım, toprak ile ekipman arasında istenmeyen bir elektrik bağlantısı meydana geldiğinde oluşur. İdeal olanı, güç kaynağı ünitesinden sızan akımın, toprak bağlantısı üzerinden akması gerekir.

Kaçak akımın ana nedeni, ekipmanda kullanılan malzemelerdeki yetersizliklerdir. Ekipman üzerinde yapılacak elektriksel güvenlik testleri sırasında kaçak akım olup olmadığını tespit etmek mümkündür.

Elektrik sistemlerinde, genelde bir izolasyon hatası meydana geldiği zaman, elektrik çarpma tehlikesine karşı koruma sağlayan bir topraklama sistemi bulunmaktadır. Topraklama sistemi, cihazı toprağa bağlayan bir sistemdir.

Elektrik hattı ile iletken parçalar arasında izolasyonda bir şekilde bozulma olursa, voltaj toprağa iletilir. Bu sırada oluşan kaçak akım, bir devre kesicinin açılmasına veya bir sigortanın atmasına neden olmakta ve bir tehlike önlenmiş olmaktadır.

Elektrikli cihazlardaki kaçak akım ve güvenlik testleri, test standartlarına veya yasal düzenlemelerde yer alan esaslara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Kısaca kaçak akım ölçümleri, elektriksel güvenlik testlerinde en önemli testlerden biridir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kaçak akım testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 60335 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektriksel cihazlar için güvenlik kuralları

  • TS HD 62640 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan prizler için aşırı akım korumalı veya korumasız kaçak akım cihazları

  • TS EN 61008 Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün halinde aşırı akım koruması bulunmayan - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (RCCB)

  • TS EN 61557 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 volt AA ve 1500 volt AA’a kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında kaçak akım test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen kaçak akım test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.