Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Elektriksel Testler

Katodik Koruma Testleri

Katodik koruma, metallerin korunmasına yönelik ve yöntemdir ve bu yöntemde metal bir yüzeyin korozyonunu önlemek için, bu yüzey elektro kimyasal bir hücrenin katodu yapılır. Basit bir koruma yöntemidir. Burada korunacak olan metal, anot olarak, daha kolay aşınan bir kurban metale bağlanır.

Katodik koruma yönteminde, malzemelerin kullanım ömrünü uzatmak için, ya da başka bir ifade ile paslanmanın önüne geçmek için, örneğin metalik boruları veya başka bir gömülü metalik yapıyı korumak için, metalik maddelerin korozyonunun elektriksel özellikleri kullanılmaktadır. Genel olarak iki tür katodik koruma bulunmaktadır: galvanik koruma ve sıkıştırılmış akım katodik koruma.

Örneğin yeraltı tankları için galvanik bir katodik koruma sistemi, bu tankların üretimi sırasında sabitlenmiş kurban anotlardan oluşur. Galvanik sistemler, kurban anotun tank veya boruları korumaya devam edeceği sınırlı ömre sahiptir. Ömrünü tamamladığı zaman artık koruma fonksiyonları kalmaz.

Sıkıştırılmış akım katodik koruma sisteminde ise çok daha uzun ömürlü elektrotlar kullanılır. Burada alternatif akım güç kaynağını doğru akıma çeviren ve gerekli korumayı sağlamak için uygun şekilde kalibre edilmiş bir doğrultucu bulunur.

Kısaca katodik koruma, galvanik bir hücrede oksidasyon tepkimesinin anotta yoğunlaştığı ve katodun aşınmasını baskıladığı, elektrokimyasal bir korozyon kontrol yönetimdir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan katodik koruma testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 5141 EN 12954 Katodik koruma - Gömülü veya suya daldırılmış metalik yapılar için - Boru hatları için genel prensipler ve uygulama

  • TS EN 13636 Gömülmüş metalik tanklar ve ilgili boru sisteminin katodik konunması

  • TS EN 16222 Gemi gövdelerinin katodik koruması

  • TS EN ISO 12696 Beton içindeki çeliğin katodik koruması

  • TS EN 16299 Toprak veya taban ile temasa dayanan toprak depolama tankı üzerinde dış yüzeylerin katodik koruması

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında katodik koruma test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen katodik koruma test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.