Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Elektriksel Testler

Pano ve Kablo Kalitesi Testleri

Firmaların üretim faaliyetleri sırasında pano ve kabloların kalitesini belirlemek için, daha sonra kullanım sırasında bakım işlemleri için çeşitli testler yapılmaktadır. Bu amaçla özel test cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazlar, bir pano üzerindeki veya montajı yapılmış herhangi bir yerdeki elektrik bağlantılarını test etmek ve doğrulamak için kullanılan otomatik test cihazlarıdır.

Bu cihazlar ile kablonun, tasarıma uygun döşendiği, planlarına uygun olduğu ve beklenen kalitede olduğunu kontrol edilmektedir. Genel olarak bu cihazlar ile üç temel nokta tespit edilmektedir: kabloların uygunluğu, kabolama kalitesi ve kabloların işlevselliği.

Normal koşullarda, iletken bir kablo üzerinden gönderilen tüm elektrik akımı, hedef noktasına ulaşır. Ancak bazen çeşitli nedenlerle, bir kısım akım yol üzerinde kaybolur. Kablolar, tipik olarak bakır veya alüminyum çekirdeğin iletkenliğini kullanan dirençli bir kılıf ile yalıtılmıştır.

Fakat bu yalıtım yerinde olsa bile, yine de yalıtımındaki bir hata akımın kaçmasına yol açabilir. Bu durum elektrik devrelerine ve makinalara zarar verir. Pano ve kablo test kalitesini belirlemeye yönelik testlerin amacı, yalıtımın etkili ve güvenli bir düzeyde performans gösterip göstermediğini belirlemektir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan pano ve kablo kalitesi testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 60332 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri

  • TS EN 61034 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi

  • TS EN 60754 Kablolar - Elektrik kablolarının yanması sırasında açığa çıkan gazlara uygulanan deney

  • TS 7321 EN 60885 Kablolar - Elektriksel deney metotları

  • TS EN 60811-403 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 403: Muhtelif deneyler - Çapraz bağlı bileşiklerde ozona dayanıklılık deneyi (IEC 60811-403:2012)

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında pano ve kablo kalitesi test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen pano ve kablo kalitesi test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.