Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Elektriksel Testler

Paratoner Testleri

Yıldırım düşmesi yüzünden insanlar, hayvanlar ve mal varlıkları zarar görmektedir. Yıldırımlar ve voltaj dalgalanmaları can ve mal güvenliği bakımından her zaman risk yaratmaktadır. Yıldırımlar sadece kırsal alanlarda değil yoğun nüfuslu alanlarda da meydana gelmekte ve insanları, binaları ve teknik ekipmanı tehlikeye sokmaktadır.

Özellikle elektrik dalgalanmaları yüzünden meydana gelen zararın ekonomik boyutu birkaç yüz milyon Euro’dur. Binalar ve ekipmanlar, sadece yıldırım çarpmalarından değil, aynı zamanda yıldırımın meydana geldiği noktanın iki kilometre uzağına kadar yayılan elektrik dalgaları yüzünden de risk altındadır. Bir elektrik sisteminin direncinin üzerinde gelen voltaj, arızalara ve kalıcı tahribata yol açmaktadır.

Yıldırımdan korunma alanında, bugüne kadar DIN 1055-4 ve DIN 4131 standartları kullanılmıştır. 2012 yılında bu standartlar Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından uluslararası hale getirilmiştir (EN 1991 ve EN 1993). Bu iki standart, yıldırımdan korunma sistemleri için bir temel oluşturmaktadır.

Bir paratoner çubuğu veya paratoner iletkeni, binaların üzerine monte edilerek yapıyı yıldırım düşmesine karşı koruyan metal bir çubuktur. Bu çubuk bir tel ile toprağa gömülü bir iletkene bağlanır. Paratoner, ilk olarak Benjamin Franklin tarafından bulunmuştur. Paratonerler, yıldırım çarpması meydana geldiği zaman çok büyük elektrik akımlarını iletmek için kullanılan toprağa, düşük dirençli bir yol sağlamaktadır.

Bu sistem zararlı elektrik akımını yapıdan uzaklaştımakta ve güvenli bir şekilde toprağa taşımaktadır. Paratoner sistemi mükemmel bir iletkendir ve akımı herhangi bir ısı hasarına yol açmadan toprağa iletir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan paratoner testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 13709 Yıldırımdan korunma - Aktif paratonerler

  • TS EN 62305 Yıldırımdan korunma

  • TS EN 62561 Yıldırımdan korunma sistem bileşenleri (LPSC)

  • TS EN 1991 Yapılar üzerindeki etkiler

  • TS EN 1993 Çelik yapıların tasarımı

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında paratoner test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen paratoner test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.