Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Elektriksel Testler

Topraklama Testleri

Bir elektrik tesisatında, bu tesisatın belli parçalarını güvenlik ve işlevsel amaçlarla toprağın iletken yüzeyine bağlama işlemine topraklama denmektedir. Bir elektrik sisteminde farklı sıklıklarda ve farklı şekillerde arızalar meydana gelebilir ve bu arızalar ekipmana ve tesislere zarar verebilir.

Çoğu zaman can ve mal güvenliğini riske sokabilir. Meydana gelen arızaların büyük çoğunluğu (yüzde 98) topraklama hataları yüzündendir. Arızaların küçük bir miktarı ise (yüzde 2) faz arızaları ve yanlış kullanımdan kaynaklanan hatalardır.

Herhangi bir topraklama bağlantısı bulunmayan elektrik enerjisi sistemleri, topraklanmamış olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemler 50 yıl öncesinde standart olarak kabul ediliyordu. Ancak bugün topraklama sistemleri için yasal düzenlemeler ve standartlar bulunmaktadır.

Temel olarak, topraklama sistemleri, kablolama sisteminde bir problem olması durumunda, elektrik akımının toprağa geri dönmek için kullandığı alternatif bir yoldur. Doğası gereği elektrik, elektronlarını toprağa döndürmeyi, yani negatif enerjisini boşaltmayı ve dengeye geri dönmeyi amaçlamaktadır.

Normalde, akım elektrik sistemindeki nötr tellerden toprağa geri döner. Ancak, bu hatlarda bir bozulma olursa akım, bunun yerine ahşap çerçeveler, metal borular veya yanıcı malzemeler üzerinden akabilir. Bu bir kısa devre demektir, yani akım elektrik kabloların dışına doğru akar. Bu durum her zaman risklidir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan topraklama testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 60335 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektriksel cihazlar için güvenlik kuralları

  • TS EN 61219 Gerilimli çalışma - Kısa devre edici cihaz olarak topraklama çubuklarının kullanıldığı topraklama veya topraklama ve kısa devre edici donanım

  • TS HD 60364-4-44 Binalarda elektrik tesisatı - Bölüm 4: Güvenlik için korunma - Kısım 44: Aşırı gerilimlere karşı korunma alçak gerilim tesisatının yüksek gerilim sistemleri ile toprak arasındaki arızalara karşı korunması

  • TS HD 60364-4-41 ... Kısım 41: Elektrik çarpmasına karşı korunma

  • TS HD 60364-5-54 ... Kısım 54: Elektriksel teçhizatın seçilmesi ve montajı, topraklama düzenlemeleri ve koruyucu iletkenler

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında topraklama test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen topraklama test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.