Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Elektriksel Testler

Yıldırım Testleri

Yıldırımdan korunma testleri, tüm yıldırım iletkenlerinin ve topraklama tesisatlarının kontrol ve test faaliyetlerini içermektedir. Bu testler sırasında her bir topraklama noktası ve iletkenleri, toprağa direnç açısından elektronik olarak test edilmektedir.

Yıldırımdan korunma testlerinin başında rastgele süreklilik testleri gelmektedir. Özellikle yıldırımdan korunma (paratoner) sistemlerinin ilk kurulumu sırasında, muayenede görünmeyen ve daha sonra görsel kontroller için uygun olmayan parçaların sürekliliği bu testler sırasında tespit edilmektedir.

Yıldırımdan korunma testlerinden biri de her bir toprak elektrotunun toprağa direncini ve tüm toprak sonlandırma sisteminin toprağa direncini belirlemektir. Eğer toprak sonlandırma sisteminin bir bütün olarak toprağa direnci belli bir değeri geçiyorsa, gerekli direnç değerini elde etmek için ilave elektrotlar takılmalıdır. Ayrıca daha önce ölçülen değerlerden önemli bir artış varsa, bunun nedenleri tespit edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Yürürlükteki yasal düzenlemelere göre yıldırım koruma sistemlerinin ilgili standartlar doğrultusunda test edilmesi gerekmektedir. Düzenli testleri ve bakımları yapılmamış bir sisteme veya hatalı bir toprak tesisatına sahip binalar, yıldırım veya statik elektrikten etkilenirse, bu durum binaya ve içindeki metallere zarar verebilir. Bir yıldırım düşmese de bu durum gerçekleşebilir, çünkü tüm yıldırım iletkenleri, fırtına 4 mil uzakta olsa bile statik olarak etkilenmektedir.

Bu konuda EN 62305 standardı, yıldırıma karşı koruma için temel standarttır. Tüm yıldırım koruma sistemlerinin, yeni yapılara ve mevcut yapıların yeni uzantılarına, tasarım, kurulum ve bakım koşulları bu standartta yer almaktadır. Bu standart, bir yapının iç ve dış bölümleri için yıldırımdan korunma sistemleri için temel gereksinimleri açıklamaktadır ve şu dört bölümden oluşmaktadır: genel ilkeler, risk yönetimi, yapıların fiziksel hasarı ve yaşamsal hasarlar ve yapılardaki elektrik ve elektronik sistemler.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan yıldırım testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 62305 Yıldırımdan korunma

  • TS 13709 Yıldırımdan korunma - Aktif paratonerler

  • TS EN 62561 Yıldırımdan korunma sistem bileşenleri (LPSC)

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında yıldırım test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen yıldırım test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.