Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Ayakkabı Testleri

İş, güvenlik ve diğer dış mekan ayakkabı ürünleri için anahtar performans parametre su direncidir. Ancak ayakkabının sadece suyu uzak tutması değil, aynı zamanda uzun süreli suya maruz kalma durumunda zararlı etkiler göstermemesi de önemlidir. Bu konuda en yaygın kullanılan suya dayanıklılık test yöntemlerinden biri SATRA TM 230 testidir.

Bu test yöntemi Avrupa güvenilir ayakkabı standardı olarak kabul edilmiş ve Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından da ISO 20344 standardı olarak yayınlanmıştır. Bu test, ayakkabının suya dayanıklılık özelliklerinin gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

Ayakkabılar için uygulanan bir diğer test yöntemi gerçekçi testlerdir. Bu testlerde dış mekan, mesleki ve askeri uygulamalar dahil olmak üzere bir dizi performans testi uygulanır.

Ayakkabılar, şantiyelerde, çiftliklerde ve taş ocaklarında görülebilecek sert ancak gerçekçi çevresel koşullara maruz bırakılır ve ne kadar dayanıklı oldukları tespit edilir. SATRA TM 446 test yöntemi, su bazlı aşındırıcı maddelere karşı ayakkabının direncini belirlemek için uyguşanır.

Bir başka ayakkabı testi ise alüminyum oksit tozu yöntemidir. Bu toz, agresif aşındırıcı bir tozdur ve bir malzemenin aşınmaya karşı direncini değerlendirmek için kullanılır. Bu test yöntemi SATRA, İngiliz Standartları ve Avrupa Standartları test yöntemlerine de girmiştir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan ayakkabı testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 20344 Kişisel koruyucu donanım - Ayak giyecekleri için deney metotları

  • TS EN 12770 Ayakkabı - Dış taban için deney yöntemleri - Aşınma dayanımı

  • TS EN 12782 Ayakkabı - Dış taban için deney yöntemleri - Dikiş yırtılmasına dayanım

  • TS EN ISO 17707 Ayakkabı - Dış tabanlar için deney yöntemleri - Esnemeye direnç

  • KuruluTS EN ISO 5404 Deri - Fiziksel yöntemler - Köselenin suya direncinin tayini

  • TS EN ISO 13287 Kişisel koruyucu donanım - Ayakkabılar - Kayma direnci için deney metodu

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında ayakkabı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen ayakkabı test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.