Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Bal Testleri ve Analizleri

Bal, doğal olarak oluşan bir üründür ve güvenliğini ve orijinalliğini sağlamak için sıkı gıda düzenlemelerine tabi tutulmuştur. Bal, insanların tüketiminden, sağlık ve güzellik ürünlerinden, tıbbi alanda kullanıma kadar çok çeşitli kullanımlara sahiptir. Gereksinimlere bağlı olarak, bal test edilebilir ve gücü ve etkinliği ve lekeli olup olmadığını kontrol edilebilir. Bal, potansiyel olarak antibiyotikler veya böcek ilaçları gibi iz safsızlıklar içerebilir.

Tarih boyunca bal, gıda ve tıbbi amaçlar için kullanılmıştır. Bugün de yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir. Bu açıdan, balın bütünlüğü, bileşimi ve genel kalitesi, üreticiler ve tüketiciler için son derece önemlidir.

Balın nem içeriği, dünya standartlarında bal ticaretinde yerine getirilmesi gereken tek kompozisyon kriteridir ve temel bal standardıdır. Artan nem içeriği, fermantasyon geçirme yeteneğinin bir göstergesidir. Su içeriği yüksek olan balın kalitesi düşüktür. Glikoz ve fruktoz gibi basit şekerler, pH değeri 5’in altına indiği zaman parçalanarak hidroksimetilfurfural oluşturur.

Bu durum balda meydana gelen ısı ve depo değişikliklerinin ve genel tazeliğinin kaybolmasının bir ifadesidir. Balın asitlik derecesi, fermantasyon derecesinin ve dolayısıyla bal kalitesinin bir göstergesidir. Diastaz aktivitesi, balın depolanması ve ısıtılmasından etkilenen kalite faktörüdür ve tazeliğinin bir göstergesidir. Kül içeriği, bal esaslı çiçek kaynaklarının gösterilmesinde yardımcı olur.

Katalaz, balda doğal olarak bulunan çok önemli bir enzimdir ve zararlı hidrojen peroksitin su ve element oksijene dönüşümünü katalize eder. Balda, glukoz, sükroz, fruktoz ve galaktoz içeriğine ek olarak, yaygın olarak bulunan indirgeyici şekerler de analiz edilmektedir. Ayrıca balda toplam aerobik ve anaerobik plaka sayısı ve tür tanımlaması gibi mikrobiyolojik analizler de yapılmaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan bal testleri ve analizlerinde esas alınan başlıca standart şudur:

  • TS 3036 Bal

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında bal test ve analiz hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen bal test ve analiz hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.