Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Cam Testleri

Cam, çeşitli mutfak eşyaları, pencereler ve çeşitli süs eşyalarından bilgisayar teknolojilerine kadar en yaygın kullanılan yapı malzemelerinden biridir. Cam üretiminin ilk arkeolojik örneklerine Eski Mısır ve Mezopotamya bölgelerinde rastlanır. Bu ilk örnekler daha çok metal işlemler sırasında tesadüfen oluşmuş boncuklar veya cam eşyalardır.

Ancak cam üretiminde dönüm noktası, Suriye ve Filistinli işçilerin cam üfleme sanatını buldukları MÖ birinci yüzyılda olmuştur. Bu buluş ile cam üretimi büyük ölçüde değişmiş ve ucuz ve kolay üretilen bir malzemeye dönüşmüştür. Aynı dönemde camı Avrupa’ya Romalılar taşımıştır. Romalılar, camı o kadar çok kullanmışlar ki sadece kap ve mücevher yapımında değil, aynı zamanda mimari olarak da kullanmışlardır.

Modern zamanlarda da camın üretimi değişmemiştir. Yine aynı şekilde silika, soda külü ve kireçten oluşan kum aşırı sıcaklıklara ısıtılır ve arkasından şekillendirilir ve soğumaya bırakılır. Erimiş haldeki cam önceden tasarlanmış kalıplara dökülerek çeşitli şekiller kazandırılır.

Bu işlemler temelde basit görünse de farklı dayanıklılıkta ve farklı özelliklerde cam üretmek için içeriği katkı maddeleri ile zenginleştirilir ve çok hassas işlemler uygulanır. Üretim döngüsünün her noktasında sıcaklıkları dikkatli bir şekilde korumak gerekir. Bu bakımdan çeşitli süreçlerde farklı testler uygulanır ve camın istenen özellikte ve kalitede olması sağlanır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan cam testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 1279-1 Cam - Yapılarda kullanılan - Cam esaslı yalıtım birimleri - Bölüm 1: Genel özellikler, yalıtım biriminin tanımlanması, yenileme kuralları, boyut toleransları ve görünüş kalitesi

  • TS EN 1279-2 ... Bölüm 2: Rutubet geçirgenliği için uzun süreli deney yöntemi ve gerekler

  • TS EN 1279-3 ... Bölüm 3: Gaz sızdırma hızı ve gaz derişim toleransları için uzun süreli deney yöntemi ve gerekler

  • TS EN 1279-5 ... Bölüm 5: Mamul standardı

  • TS EN 1279-6 ... Bölüm 6: Fabrika üretim kontrolü ve periyodik testler

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında cam test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen cam test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.