Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Cam ve Ayna Testleri

İnsan uygarlığı, günümüzden 8 bin yıl önce Anadolu’da ayna üretmeye başlamıştır. Bugün de aynalar kişisel bakım, dekoratif ve mimari amaçlar için kullanılmaktadır. Ama aynı zamanda kameralar, teleskoplar, lazerler ve otomobiller gibi sayısız üründe de aynalar kullanılmaktadır.

Yüksek kaliteli ayna ihtiyacını karşılamak üzere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından, tüketicileri korumayı hedef alan, ama aynı zamanda üreticilere yüksek kaliteli ayna üretme konusunda destek olan standartlar geliştirilmiştir.

Örneğin Amerikan Test ve Malzeme Kurumu (ASTM) tarafından geliştirilen C1503-08 standardı bunlardan biridir. İç mekan kullanımı için gümüşlenmiş düz cam aynaları kapsayan bu standart, aynaların kesim büyüklüğü, kalınlığı, rengi, kalitesi, gümüş kaplama görünümü ve yansıtma özellikleri için gerekli kriterleri açıklamaktadır.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 25537 standardı, ticari binalarda kullanılacak aynaların koşullarını belirlemektedir. Bu standart, kalınlığı 2 ila 6 mm arasında olan aynaları kapsamaktadır.

Japon Standartlar Birliği (JSA) tarafından geliştirilen JIS R 3220 standardı, işlenmemiş cam aynalar için gereklilikleri belirlemektedir.

Alman Standartlar Enstitüsü (DIN) tarafından geliştirilen EN 1036 standardı ise gümüş kaplamalı yüzdürme camdan ticari aynalar için gereksinimleri belirlemek, test yöntemlerini açıklamak ve ticari iç mekan kullanımı için aynaları değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan cam ve ayna cam testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TSE K 278 Dekoratif şekil verilmiş cam ve aynalar

  • TS EN 1036-1 Cam - Yapılarda kullanılan - İç mekanlarda kullanım için gümüş kaplı yüzdürme camdan yapılmış aynalar - Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve deney yöntemleri

  • TS EN 1036-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Gümüş kaplamalı yüzdürme cam aynalar - İç mekanda kullanım için - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/ürün standardı

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında cam ve ayna test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen cam ve ayna test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.