Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Cam Yangına Dayanım Testleri

Bugün inşaat sektöründe, düz veya kavisli cam paneller, düz veya işlenmiş cam, lamine veya güvenlik camları gibi çok farklı türlerde ve farklı kullanım alanları için inşaat camları üretilmektedir.

Avrupa Birliği ülkeleri için bu ürünlerin, 2000/245/EC sayılı direktif esasları gereğince, standartlara uygunluğun sağlanması gerekmektedir. Söz konusu yasal düzenlemeye göre, inşaat ürünlerinin uygunluğunun doğrulanması süreçleri, düz cam, profilli cam ve cam blok ürünleri de kapsamaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından cam ürünleri, kullanım amaçlarına göre test edilmekte ve onaylanmaktadır. Bu testler söz konusu ürünlerin güvenlik, ısı ve ses yalıtımı, dayanıklılık, yangın güvenliği, hırsızlığa karşı güvenlik ve mermi veya patlamalara karşı koruma testlerini kapsamaktadır.

Bu şekilde ürün dayanıklılığı, güvenilirliği ve güvenliği kanıtlanmış olmaktadır. Yetkili kuruluşlar aynı zamanda üretici firmalara CE düzenlemesi ve işaretlemesi konusunda da destek olmaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan cam yangına dayanım testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 15998:2010 Cam - Yapılarda kullanılan - Yangın sırasında güvenlik, yangın dayanımı - Sınıflandırma amacı için camın test edilmesi metodolojisi

  • TS 13478 Cam - Yapılarda kullanılan - Yangın, emniyet ve rüzgar yükü için uygulama kuralları

  • TS EN 13541 Cam - Yapılarda kullanılan - Emniyet cam sistemleri - Patlama basıncına karşı mukavemet deneyi ve sınıflandırma

  • TS EN 673 Cam - Yapılarda kullanılan - Isıl geçirgenlik (U değeri) tayini - Hesaplama metodu

  • TS EN 674 Cam - Yapılarda kullanılan - Isıl geçirgenlik (U değeri) tayini -Mahfazalı sıcak levha metodu

  • TS EN 675 Cam - Yapılarda kullanılan - Isıl geçirgenlik (U değeri) tayini - Isı akış ölçer metodu

  • TS EN 1363 Yangına dayanıklılık deneyleri

  • TS EN 13501 Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında cam yangına dayanım test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen cam yangına dayanım test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.