Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Darbe Dayanım Testleri

Bir mekanik sistemde darbe, iki veya daha fazla gövdenin çarpışması anında, kısa sürede uygulanan yüksek bir kuvvettir. Darbe testleri, malzemenin tokluğunun tespit edilmesi için yapılmaktadır. Bir malzemenin tokluğu, deformasyon sırasında enerjiyi emme yeteneğini ifade etmektedir.

Gevrek malzemeler, dayanabilecekleri küçük deformasyon yüzünden düşük tokluğa sahiptir. Malzemelerin darbe değeri sıcaklıkla değişebilir. Genellikle düşük sıcaklıklarda bir malzemenin darbe enerjisi düşer.

Endüstriyel uygulamalarda kullanılan malzemeler, uygulanan yükün türüne ve ortam sıcaklığına bağlı olarak zamanla hasara uğramaktadır. Bu nedenle malzeme seçimi yapılırken, malzemenin hangi sıcaklıklarda kırılacağı, sünek veya gevrek hangi şekilde kırılacağı, kırılırken ne kadar enerji emeceğ ve kırılma enerji miktarının ne olacağı gibi malzemenin davranış şekilleri önemli olmaktadır.

Darbe dayanımı, malzeme mühendisleri ve tasarımcıların dikkate alması gereken en önemli özelliklerden biridir. Malzemelerin fiziksel özelliklerini belirlemede en yaygın kullanılan testlerden biri, ASTM D 256 standart test yöntemi tarafından belirtilen çentikli izod darbe testi, diğeri ise ISO 180 standardı ile açıklanan darbe dayanımını tayin yöntemidir.

Darbe dayanım testlerinde, malzemenin dinamik yük altında göstereceği davranış şeklinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Numune, darbeler sonucu zorlandığı zaman, çentik tabanına dik bir gerilim oluşmakta ve bu gerilim kırılmaya neden olmaktadır. Numune eğer plastik olarak şekil değiştirmeden kırılırsa buna gevrek kırılma denmektedir. Çoğu zaman numune kırılmadan plastik deformasyona uğramaktadır.

Genel olarak darbe testleri iki şekilde yapılmaktadır: charpy darbe testi ve izod darbe testi.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan darbe dayanım testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 148-1 Metalik malzemeler - Charpy vurma deneyi - Bölüm 1: Deney metodu

  • TS EN ISO 148-2 ... Bölüm 2: Deney makinasının doğrulanması (sarkaçla vurma)

  • TS EN ISO 148-3 ... Bölüm 3: Vurmanın dolaylı olarak değerlendirilmesi için V çentik deney parçalarının hazırlanması ve nitelendirilmesi

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında darbe dayanım test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen darbe dayanım test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.