Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Ekolojik Testler

Ekoloji, ekosistem çalışmaları bilimidir. Ekolojik denge dendiği zaman, doğada yaşanan kademeli değişikliklere bağlı olarak genetik, türler ve ekosistem çeşitliliğinin nispeten sabit kaldığı bir organizmalar topluluğu içinde dinamik bir denge durumu ifade edilmektedir. Ekosistem içinde her türün sayısında istikrarlı bir denge bulunmaktadır.

Burada en önemli nokta, bir ekosistemdeki doğal dengenin korunmasıdır. Bu denge, yeni türlerin ortaya çıkması ile, bazı türlerin yok olması ile veya doğal tehlikeler ve insanların neden olduğu sebepler yüzünden bozulmaktadır.

Gelişim adına, ağaçlar ve bitki örtüsü yok edilirse, toprağı kullanma şekli değiştirilirse, yeşil alanlar gittikçe betona dönerse, bunlar sadece toprak ekolojisini değil aynı zamanda su dengesini de etkiler. Gelişimin hızlı olması, birçok istenmeyen sonuçlara yol açmıştır.

Ekolojik denge, insan, bitki ve hayvan gibi canlı organizmalar ve çevreleri arasındaki dengeyi tanımlamaktadır. İnsanlar ekolojik dengeyi sağlamada kilit bir rol oynamaktadır. Tüm canlı organizmalar için yeterli gıda bulunması ve bunun stabil olması, ekolojik dengenin varlığını yansıtır. Bu denge çok önemlidir, çünkü doğal çevrenin yaşaması, var olması ve istikrarı buna bağlıdır.

Oysa sanayide kullanılan binlerce tür kimyasal madde hem insan sağlığını hem de doğal ortamın geleceğini tehdit etmektedir. Ekosistem çeşitliliği giderek azalmaktadır. Su kaynakları tükenmekte, sucul organizmalar zehirlenmekte, biyobirikim yoluyla gıda zinciri etkilenmekte ve ekosistemde kalıcı değişiklikler izlenmektedir.

Bu nedenle ekolojik testlerin önemi son derece büyüktür. Bu testlerin yapılması ile işletmelerin, yasal düzenlemelere ve ilgili standartlara uymaları güvence altına alınmış olmaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan ekolojik testlerinde yerli veyabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır.

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında ekolojik test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır. Bu şekilde ekolojik dengenin bozulması, doğanın tahrip olması, küresel ısınmanın önlenmesi ve iklim değişikliklerine karşı bir ölçüde katkı sağlanmış olmaktadır.

Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen ekolojik test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.