Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

İçecek Testleri

İçecek üreten firmalar, kaliteli ve tutarlı üretim yapmak zorundadır. İşletmeler bir yandan faaliyet süreçlerinde otomasyon artışı sağlarken, bir yandan da verimlilik artışını ve ürünlerin raf ömrünün uzatılmasını hedeflemektedir.

Ama aynı zamanda atıkların en aza indirilmesi ve kullanılan suyun geri kazanılması önemli olmaktadır. Bütün bunlar işletmelerin üretimde doğru makina ve ekipmanlar kullanmalarını ve hammadde ve kimyasal katkı maddeleri kullanımında hassasiyet göstermelerini gerektirmektedir.

Kısaca içecek sektöründe işletmeler için, üretimin her aşamasında üretimin kontrollü yapılması ve kaliteli üretim yapılması, bunlar için de uygun üretim yöntemleri uygulanması ve üretim sürecinin belli noktalarında gerekli test ve analizlerin yaptırılması gerekmektedir.

Türk Gıda Kodeksi, içeriğindeki meyve oranına bağlı olarak içecekleri gruplandırmıştır. Örneğin, içeriğinde yüzde 100 oranında meyva bulunan içecekler meyve suyu olarak, içeriğinde yüzde 25 ile 99 arasında meyva bulunan içecekler meyve nektarı olarak, içeriğinde yüzde 10 ile 24 arasında meyva bulunan içecekler meyveli içecek olarak ve içeriğinde yüzde 10’un altında meyva bulunan içecekler ise aromalı içecek olarak gruplandırılmıştır. Gelişmiş laboratuvarlarda yapılan testler sırasında bu gruplandırmaya uyulmaktadır.

Küresel içecek sektörü, enerji içecekleri, vitamin takviyeli su ve spor içecekleri gibi yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ile her yıl gittikçe büyümektedir. Bu büyüme ile birlikte birçok analitik problemler de ortaya çıkmaktadır. Bu problemler, gazlı içecekler, meyva suları, sütlü içecekler, alkollü içecekler ve şişelenmiş su gibi farklı içecek test ve analiz yöntemleri gerektirmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan içecek testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 11888 Meyve suyu ve türevi içeceklerle ilgili terimler

  • TS 4889 Meyve suyu - Çözünür katı madde miktarı tayini - Piknometrik metot

  • TS 13503 İş yerleri - Meyve suyu üretim yerleri - Genel kurallar

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında içecek test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen içecek test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.