Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Kapı Testleri

Kapılar artık birer güvenlik bariyerdir. İnsanları çevre olaylarına karşı koruyan, rahatlık ve güvenliğini sağlayan ve yalıtım açısından en son teknoloji ile donatılan yapı elemanlarıdır. Bununla birlikte, son yıllarda daha büyük taleplerle, kapıların yeni işlevler yerine getirmeleri beklenmektedir. Bu konuda yeni standartlar oluşturulmaktadır.

Kapıların, Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 305/2011/EU sayılı Yapı Ürünleri Direktifi esaslarına uygun olması ve ilgili standartlara uygun üretildiklerinin tespit edilmesi önemli bir noktadır. Bu paralelde olmak üzere pencereler ve kapılar, CE işaretlemesi zorunlu yapı malzemeleri arasındadır.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen başlıca testler şunlardır: kullanım güvenliği testleri, ısı ve ses yalıtım değeri testleri, dayanıklılık testleri, yangın güvenliği testleri, hırsızlığa karşı güvenlik testleri ve kurşun ve patlama etkisi testleri.

Pencere ve kapılar için geçerli olan EN14351-1 standardı, CE işaretleme sisteminde önemlidir ve ürün standartlarını ve performans özelliklerini tanımlamaktadır. Ancak bu standart, ürünlerin yapısal özelliklerini değerlendirmez, malzemeden bağımsız performans değerlendirmesi içindir. Bu nedenle testlerde başka standartlara da ihtiyaç duyulmaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kapı testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 14351-1 Pencereler ve kapılar - Mamul standardı, performans özellikleri - Bölüm 1: Pencereler ve yaya geçişine uygun hazır dış kapılar

  • TS EN 1634-1 Kapı ve kepenk takımları, bina hırdavatının açılabilir pencereleri ve elemanları için yangına dayanıklılık ve duman kontrol deneyleri - Bölüm 1: Kapı ve kepenk takımları ve açılabilir pencereler için yangına dayanıklılık deneyi

  • TS EN 16034 Yaya geçişine uygun kapı takımları, endüstriyel, ticari, garaj kapıları ve açılabilen pencereler - Ürün standart, performans ve özellikleri - Yangın direnci ve/veya duman kontrol özellikleri

  • TS EN 13501-1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması - Bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında kapı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen kapı test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.