Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Kimyasal Madde Testleri

Kimyasal madde analiz çalışmaları, genel olarak kimyasal bileşimlerin ve kimyasal maddelerin yapısını belirleme çalışmalarıdır. Analitik kimyada iki temel alan bulunmaktadır: kalitatif analiz ve kantitatif analiz. Kalitatif analiz, bilinmeyen bir malzeme örneğinde bulunan elementlerin ve bileşiklerin tespit edilmesi işlemidir.

Kantitatif analiz ise, mevcut her bir elementin veya bileşiğin ağırlığının ve miktarının belirlenmesi işlemidir. Bu amaçla yapılan laboratuvar çalışmaları, çok sayıda testler içermektedir.

Kimyasal analizler, malzeme tanımlanması ve özelliklerinin belirlenmesi çalışmalarından, kalite kontrol izlemeye kadar çok çeşitli amaçlar için yapılmaktadır. Bu testlerin birçoğunda genellikle Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), Alman Standardizasyon Enstitüsü (DIN), İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI), Amerikan Test ve Malzeme Kurumu (ASTM) ve Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) gibi standart metodolojiler uygulanmaktadır. Bu arada işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda özel analiz ve testler de gerçekleştirilmektedir.

Gelişmiş ve akredite laboratuvarlarda hammaddeler, metaller, harçlar, seramikler, polimerler, doğal malzemeler, atıklar, gazlar ve daha birçok kimyasal içerikli malzemeler, yasal düzenlemelere, bileşen özelliklerine ve tüketici taleplerine uygunluk gibi çok çeşitli yöntemlerle analiz edilmektedir. Kimyasal analizlerde, geleneksel analitik yöntemler yanı sıra, çok çeşitli yeni yöntemler de kullanılmaktadır.

Örneğin başlıca kullanılan analitik yöntemler şunlardır:

  • XRF (X-Işını Floresan Spektrometresi)

  • XRD (X-Işını Kırınımı)

  • ICP-OES (Endüktif Eşleşmiş Plazma - Optik Emisyon Spektroskopisi)

  • ICP-MS (Endüktif Eşleşmiş Plazma - Kütle Spektrometresi)

  • IC (İyon Kromatografisi)

  • GC (Gaz Kromatografisi)

  • GC-MS (Gaz Kromatografisi - Kütle Spektrometresi)

  • FTIR (Fourier Dönüşümü Kızılötesi Analizi)

  • NMR (Nükleer Manyetik Rezonans)

Kimyasal analizler esas olarak, kalite kontrol amaçlı (örneğin malzemelerin ve ürünlerin şartnameye uygun olmasını sağlamak amaçlı), yasal düzenlemelere uygunluk amaçlı (örneğin toksik metaller, RoHS tehlikeli maddelerin sınırlandırılması, atık kabul kriterleri), mesleki hijyen amaçlı ya da problem çözme amaçlı (örneğin kirlenme, renk değişimi, korozyon, anormal davranışlar) gerçekleştirilmektedir.

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında kimyasal madde test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen kimyasal madde test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.