Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Kişisel Koruyucu Ekipman Testleri

İşverenlerin, iş yerinde çalışanlar için kişisel koruyucu ekipman sağlanmasına ve kullanılmasına yönelik sorumluluğu bulunmaktadır. Kişisel koruyucu ekipman, çalışanları işteki sağlık veya güvenlik risklerine karşı koruyacak olan ekipmandır.

Başlıca kişisel koruyucu ekipmanlar arasında güvenlik kaskları, gözlükler, eldivenler, yüksek görünürlüklü giysiler, emniyet kemerleri, güvenlik ayakkabıları ve solunum koruyucu ekipman bulunmaktadır.

Çalışma ortamını güvenli hale getirmek ve çalışanları güvenli ve sorumlu bir şekilde çalışmaya yönlendirmek için işletmeler, iş tanımları, iş süreçleri ve görev tanımları hazırlamak, eğitimler vermek ve belli aralıklarla denetimler yapmak zorundadır. Alınacak bütün önlemlere rağmen faaliyet türüne ve şekline bağlı olarak bazı işyeri tehlikeleri devam ediyor olabilir.

Örneğin kirli havayı solumak yüzünden akciğerler, düşen malzemelerden yüzünden baş ve ayaklar, havada uçuşan parçacıklar veya sıvı zerrelerinin sıçraması yüzünden gözler, aşındırıcı maddeler ile temas yüzünden cilt ve aşırı sıcak veya soğuk ortamlar yüzünden vücut zarar görebilir. Kişisel koruyucu ekipmanlar, bu durumlarda ortaya çıkan riskleri azaltmak için önemlidir.

Ancak kişisel koruyucu ekipmanlar, sadece son çare olarak kullanılmalıdır. Diğer önlemler alındıktan sonra hala kişisel korumaya gereksinim duyuluyorsa işletmeler bunu çalışanlar için ücretsiz olarak sağlamak zorundadır. Bu yapılırken de bu ekipmanların kaliteli ve işlevsel olmasına özen göstermek zorundadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kişisel koruyucu ekipman testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 397+A1 Endüstriyel emniyet baretleri

  • TS EN 341 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Kurtarma amaçlı indirme tertibatları

  • TS 5560 EN 166 Kişisel göz koruması - Özellikler

  • TS EN 388 Koruyucu eldivenler - Mekanik risklere karşı

  • TS EN 140 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Yarım maskeler ve çeyrek maskeler - Özellikler, deneyler, işaretleme

  • TS EN 374 Koruyucu eldivenler - Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında kişisel koruyucu ekipman test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen kişisel koruyucu ekipman test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.