Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Konserve Testleri

Kimilerine göre konserve gıdalar zararlı maddeler içermektedir. Kimlerine göre genelde taze veya dondurulmuş yiyeceklerden daha az besleyicidir. Kimilerine göre ise sağlıklı diyet yapmanın önemli bir parçasıdır.

Aslında konserveler, yiyecekleri hava geçirmez kaplarda paketleyerek uzun süre korumak amacı ile uygulanan bir saklama yöntemidir. İlk olarak on sekizinci yüzyıl sonlarında savaşta askerler için dengeli bir gıda kaynağı olarak kullanılmıştır. Konserve edilecek ürünün türüne göre konserve süreçleri farklı olsa da temelde üç önemli aşama bulunmaktadır.

Birinci aşama gıdanın işlenmesidir. Konserve edilecek gıda maddeleri soyulur, dilimlenir, doğranır, çekirdekleri çıkarılır ve pişilir. İkinci aşama sızdırmazlık sağlamadır. İşlenmiş gıda maddeleri teneke kutulara kapatılır. Son aşama ise ısıtmadır. Bu aşamada, gıda içinde olabilecek zararlı bakterileri öldürmek ve bozulmayı önlemek için kutular ısıtılır.

Bu süreçler, yiyeceklerin rafa dayanıklı olmasını sağlamak ve en çok beş yıla kadar bir süre boyunca tüketilmelerini güvenli hale getirmek için önemlidir. Yaygın olarak sebzeler, meyvalar, çorbalar, etler ve deniz ürünleri konserve edilmektedir.

Yapılan araştırmalar, konserve yiyeceklerin taze veya dondurulmuş yiyeceklerden daha az besleyici olduğu görüşünün doğru olmadığını göstermektedir. Aslında, konserve yapmak, besin değerlerinin çoğunu korumaktadır. Protein, karbonhidrat ve yağ bu süreçlerde etkilenmez. Birçok mineral ve yağda çözünen vitaminler de korunur. Sadece suda çözünür bazı vitaminler zarar görebilir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan konserve testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 10524 Mikrobiyolojik deney metotları - Konserve gıdada

  • TS 382 Bezelye konservesi

  • TS 1069 Et ve et mamulleri (kırmızı etler) - Laboratuvar analiz yöntemleri - Genel

  • TS 7359 Et konservesi (kutulanmış)

  • TS EN ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemleri - Gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için şartlar

  • TS 1924 Konserve kutuları - Meyve ve sebze mamulleri için - Silindirik

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında konserve test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen konserve test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.