Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Kumaş Testleri

Genel olarak farklı türdeki tekstil maddelerinin özelliklerini belirlemek için yapılan tekstil testleri, üretim, dağıtım ve tüketim için çok önemli bir aşamadır. Bu testlerin başlıca amacı tekstil ürünlerinin performansını değerlendirmektir. Burada son kullanıcının memnuniyeti esastır.

Kumaş testlerinde de elyafın, ipliğin, kumaşın ve diğer malzemelerin doğası, türü veya karakteri kontrol edilmektedir. Örneğin dokumada kullanılan ipliklerin lif uzunluğu, lif sayısı, bükümü, mukavemet düzeyi, incelik ve olgunluğu bu testlerle belirlenmektedir.

Herhangi bir kumaşın gerçek kalitesini doğrulamak için, kumaş testlerinin büyük önemi olmaktadır. Giysiler üretilirken, dokuma kumaş, örme kumaş, boyanmış kumaş, basılı kumaş ve çeşitli türden kumaşlar kullanılmaktadır.

Konfeksiyon işlerinde en önemli nokta, kumaşın yeni olmasına rağmen, bazı kalite problemleri yüzünden giysinin tüketici tarafından kabul edilmemesidir. Bu tür problemlerden kaçınmak adına, kumaşların gerçek kalitesini belirlemek için önceden bir takım testlerden geçirilmesi gerekmektedir.

Kumaş testleri birçok nedenle yapılmaktadır. Örneğin kumaşın kumaş özelliklerine uygunluğunu kontrol etmek için, hava koşullarına maruz kalmanın veya yıkama ve kuru temizleme işlemlerinin etkilerini belirlemek için, kullanım sırasında muhtemel performansını tanımlamak için ya da kumaşın elyaf, iplik ve kumaş özelliklerinin etkileşimini incelemek için.

Bu amaçla kumaş kalitesini doğrulamak için kumaş kesilmeden önce yapılan birkaç kumaş testi şu şekilde sıralanabilir: kumaşın gücü, aşınma direnci, sertlik testi, çekme testi, tüylenme testi ve renk haslığı testi.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kumaş testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 105 Tekstil - Renk haslığı deneyleri

  • TS 393 EN ISO 13938 Tekstil - Kumaşların patlama özellikleri

  • TS 250 EN 1049 Tekstil dokunmuş kumaşlar - Yapı analiz metotları

  • TS 251 Dokunmuş kumaşlar - Birim uzunluk ve birim alan kütlesinin tayini

  • TS 9693 Tekstil - Kumaşlar - Dökümlülük tayini

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında kumaş test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen kumaş test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.