Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Otomotiv Testleri

Otomotiv sektörü, motorlu araçların tasarım, geliştirme, üretim, pazarlama ve satışında yer alan oldukça geniş bir şirket ve organizasyon yelpazesidir. Kazanç bakımından da dünyanın en önemli ekonomik sektörlerinden biridir. Bütün dünyada büyük bir endüstriyel ve ekonomik güç olan bu sektörde yılda 60 milyon civarında motorlu araç üretilmektedir ve bu araçlar dünyanın petrol tüketiminin neredeyse yarısından sorumludur.

Otomotiv sektörünün geçmişi 100 yıl öncesine dayanır. İlk Almanya ve Fransa’da başlamıştır ama ilk seri üretim ABD’de gerçekleşmiştir. Motorlu araçların hacimleri, verimlilikleri, güvenilirlikleri ve özellikleri tarih boyunca dengeli bir şekilde yükselmiştir. Aynı zamanda otomotiv sanayi, farklı sektörde çeşitli işler yaratarak ekonominin büyümesinde kilit görev üstlenmiştir. Ekonominin hemen hemen her kesiminde otomobil piyasası güçlü ve olumlu bir çarpan etkisine sahiptir.

Motorlu araç üretiminde kalite kontrolü iki ana faktör nedeniyle son derece önemlidir. Birinci faktör insanların sağlık ve güvenliğidir. Araç kazalarının yaşanmaması ve insanların zarar görmemesi ancak, otomotiv sektöründe belirlenen kalite yöntemlerine ve standartlarına uyulması ile sağlanabilir. Bunun yanı sıra üretici firmalar için piyasadaki araçların geri çağrılmak sorunda kalınması önemli bir maliyet kaynağıdır.

Kalite kontrol çalışmaları, ürünler tüketicilere sunulmadan önce sorunları tespit etmeye ve ürün kalitesinin iyileştirilmesine imkan tanır. Bu ürünlerin sektör standartlarına uygun olması bu şekilde sağlanabilir. Ayrıca egzoz ve emisyon sistemleri gibi bazı bileşenler için araçların doğru standartları karşılaması esastır.

Kalite kontrol, otomotiv sektörünün önemli bir sürecidir ve bu süreçte sektöre yönelik çok sayıda ölçüm, test, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Otomotiv sektöründe kalite gerekliliklerini belirlemede kilit faktör testlerdir.

Üretici firmalar en iyi üretim stratejileri uygulamak, en iyi tedarikçi firmalarla çalışmak ve pazarda mevcut en iyi çözümlere ulaşmak zorundadır. Bu yönde alınacak doğru kararlar için test sonuçlarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında otomotiv test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen otomotiv test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.