Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Palet ve Konteyner Testleri

Paletler, bir forklift tarafından kaldırılırken yükleri sabit bir şekilde destekleyen düz bir taşıma aracıdır. Ürünlerin yüklenmesi sırasında çoğunlukla konteynerler kullanılmaktadır ve paletler konteynerleri yüklemenin en iyi yöntemidir. Çoğu palet tipi bin kg’dan daha fazla yük taşıyabilir. Bu yüzden sevk edilecek çok miktarda mal veya yükü taşımak için çok uygundur.

Dikdörtgen şekilli ve pürüzsüz, düz yüzeyleri olan konteynerlere paletler, farklı boyutlarda forkliftler veya başka yükleme araçları kullanılarak hızlıca yüklenebilir. Bu nedenle palet kullanımı hem ekonomiktir hem de yaygındır. Düz zeminde paletler çok az bir güç ile hareket ettirilebilir ve hem nakliye hem de depolama faaliyetlerinde oldukça fonksiyoneldir.

Palet tipine ve boyutuna bağlı olarak, 20 fit veya 40 fit konteynerler içine yüklenebilecek palet sayısı farklıdır. Uluslararası konteyner nakliyesi, iki palet tipinin kullanımına odaklanmaktadır. Bunlar AB paleti ve EUR2 paletidir. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan ISO 6780 standardında, paletlerin taban alını esas alan altı palet standardı belirlenmiştir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan palet ve konteyner testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS ISO 6780 Kıtalararası malzeme elleçlemesinde kullanılan düz paletler - Temel boyutlar ve toleranslar

  • TS EN 13698-1 Palet üretim özellikleri - Bölüm1: 800mmx1200mm’lik basit ahşap paletlerin yapım özellikleri

  • TS EN 13698-2 ... Bölüm 2: 1000 mm x 1200 mm düz ahşap paletler için yapım özellikleri

  • TS EN 13626 Ambalajlama - Kutu paletleri - Genel kurallar ve deney metotları

  • TS ISO 668 Seri 1 yük konteynerleri - Sınıflandırma, boyutlar ve brüt kütleler

  • TS ISO 1496-1 Seri 1 Yük konteynerleri - Tanımlama ve testler - 1. Bölüm: Genel amaçlar için genel kargo konteynerleri

  • TS ISO 1496-2 ... Bölüm 2: Termal konteynerler

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında palet ve konteyner test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen palet ve konteyner test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.