Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Su Testleri

Su, dünyadaki en önemli maddelerden biridir. Bitki ve hayvanların tamamının, hayatta kalabilmek için suya ihtiyacı bulunmaktadır. Su olmasaydı dünyada yaşam olmazdı. Hayatta kalmanın dışında insanların, yıkanmak, çamaşır yıkamak, yemek pişirmek, bulaşık yıkamak, çevreyi temiz tutmak ve bitkileri yetiştirmek gibi başka ihtiyaçları için de suya gereksinimi vardır. Su, bitkilerinin sağlıklı büyümesi için de gereklidir ve su olmadan üretim olamaz.

Burada önemli nokta insanların içtiği veya başka amaçlarla kullandığı suyun temiz su olmasıdır. Yani suyun mikrop ve kimyasallardan arındırılmış ve temiz olması gerekmektedir.

Çeşitli hastalıklara neden olan mikrop ve bazı kimyasal maddeler su kaynaklarına karışabilir. Bu durumda su kirlenir ve insanlar bu suyu kullandıkları zaman hastalanabilir. Tarih boyunca, yüz binlerce insanın öldüğü birçok salgın, mikropların suya karışması yüzünden olmuştur. Günümüzde bu tür salgınların daha az yaşanmasının nedeni, insanların içme suyu kaynaklarının içilebilir olduğundan emin olmalarıdır.

Su kaynaklarının rutin olarak suyu kirletebilecek mikrop ve zararlı kimyasal maddeler açısından kontrol edilmesi gerekmektedir. Su içmek için güvenli değilse arıtılması gerekmektedir.

Önemli su kaynaklarından biri yüzey sularıdır. Yüzey suları, yağışlar ile yerküreye inen sulardır. Bu su, nehirler, akarsular ve derelerin beslediği havzalarda toplanır. Su havzaları kirli su riskini azaltmak için genelde yerleşim alanlarından uzaktadır. Su kaynaklarının içilebilir tutulmasını sağlamak amacı ile yasal düzenlemeler çıkarılmıştır.

İçme ve kullanma sularının kalitesini düzenli olarak test etmek ve izlemek, su kaynaklarının güvenilirliğinin önemli bir parçasıdır. Su kalitesindeki değişimleri incelemek için, tarımsal kullanım için uygun su kullanıldığından emin olmak için, içme suyunun güvenli olduğundan emin olmak için ya da su arıtma sistemlerinin etkinliğini belirlemek için çeşitli su testleri yapılmaktadır.

Bir su kaynağının kalitesi zaman zaman değişebilir. Suyun görünüşü, kokusu ve tadı anında farkedilmese de, yapılacak testler ile bu durum ortaya konabilir.

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında su test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen su test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.