Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Tarım Testleri

Tarımsal faaliyet denince, yakın zamana kadar temel gıda ürünlerinin üretimi kasdedilmiştir. Ancak bugün tarımsal faaliyetler kapsamına, ormancılık, süt ürünleri, meyve yetiştiriciliği, kümes hayvanları, arıcılık ve mantar üretimi de girmektedir.

Günümüzde, tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması ve dağıtılması, tarımsal faaliyetlerin bir parçası olarak kabul edilmektedir ve ekonomide önemli bir rol oynamaktadır. Tarım, bir ülkenin ekonomik sisteminin bel kemiğidir. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde insanların temel geçim kaynağı tarımdır.

Toprak kalitesi her zaman tarımsal faaliyetlerin önemli bir parçasıdır. Toprağın kompozisyonu, besin seviyesi ve pH dengesi gibi özelliklerini belirlemek için bir takım test ve analizler yapılmaktadır. Bunun sonuçlarına göre de toprak yönetim şekline karar verilir.

Toprak testleri, toprak verimliliği düzeyinin, besin eksikliklerinin, potansiyel toksisitelerin ve iz minerallerin tespit edilmesine yardımcı olmaktadır. Bu değerler toprağın bozulma sürecini izlemek açısından da önemlidir. Bu şekilde çiftçilerin satın almaları ve kullanmaları gereken gübrelerin çeşidi ve miktarı en aza indirilmekte ve toprak besin değerlerini daha iyi anlamaları sağlanmaktadır.

Bu çabalar sayesinde çevresel zararlar da sınırlanmış olmaktadır. Keza toprak testleri sayesinde düşük verimli alanlar belirlenmekte, girdilerin doğrudan bu alanlara uygulanması sağlanmaktadır.

Bu arada tarımsal faaliyetler ile sulama sistemleri arasındaki ilişki de iki yönlü önem taşımaktadır. Bir yandan tarımda kaliteli ve temiz su kullanılması gerekirken, bir yandan da üretimde plansız ve bilinçsiz kullanılan zirai ilaçlar ve kimyasal gübreler yüzünden yeraltı ve yüzey sularının kirletilmemesi gerekmektedir. Pestisitler, bitkilerdeki mikrobiyal ve böcek kirlenmesini kontrol etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca tarımsal kimyasallar, özellikle üretimde verim ve kaliteyi artırmak için kullanılmaktadır. Bu tarımsal kimyasallar, herbisitleri, mantar ilaçlarını ve böcek ilaçlarını içermektedir. Gübreler, hormonlar ve kimyasal büyüme ajanları da yaygın olarak kullanılan diğer tarımsal kimyasal ürünlerdir. Bütün bu kimyasalların belli limitler içinde kullanılması gerekmektedir.

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında tarım test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen tarım test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.